YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas ili, Kangal ilçesine 32 km mesafedeki Karamehmetli köyünde bulunan, tapunun 127 ada, 1 parselinde kayıtlı orman vasıflı taşınmazdaki 1080 rakımlı Yığma Tepe üzerinde yer almaktadır. Yüzeyden görülebildiği kadarıyla tümülüsün iç kısmı taş, toprak ile üst kısmı ise yöreye özgü muhtelif ebatlardaki moloz bazalt taş ile kapatılmıştır. Tümülüsün üst noktasında yaklaşık 3 m derinlikte, 4 m çapında kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüs üstündeki izlerden kaçak kazının iş makinası ile tümülüsün üst bölündeki taş malzemenin sıyırılarak gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Tümülüs alt kenarında da küçük ebatlı iki adet kaçak kazı çukuru daha bulunmaktadır. Tümülüs çevresinde yoğun olmamakla birlikte orman örtüsü ile kaplıdır.

YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

UYUZPINARI KAYA KONUTU

Dikilitaş Kutsal Alanının bulunduğu vadide, Dikilitaş Kutsal Alanının 250 m kadar doğusunda, Uyuzpınarı Barajının 1 km kadar güneybatısındadır. Dikilitaş Kutsal Alanı ve Uyuzpınarı Kaya Konutu arasında geçişi zor çok ve fazla uzun olmayan bir vadi bulunmaktadır. Kaya konutu vadi tabanına yakın bir konumda olup Mağara Köyüne uzaklığı 2 km kadardır ve Mağara Köyünün doğusundadır. Uyuzpınarı Kaya Konutu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm zeminle birleşmiş olan geniş kayaya oyulmuş üç kısımdan oluşan mekandır. İçerisi toprakla dolmuş olan birinci bölüm vadiye bakmakta olup önünde açılan çukurda duvar kalıntısı, kerpiç seramik parçası ve büyük ihtimalle ocak olarak kullanılmış alanda kül tabakası rahatlıkla görülmektedir. İkinci bölüm ise konutun ikinci katı olarak düşünebileceğimiz herhangi bir çıkışı görünmeyen tavanında keski izlerinin görüldüğü bölümdür İkinci bölümün tek mekandan oluştuğu ancak iki cepheli olduğu ikinci bölümün cephesini birbirinden ayıran ancak büyük bölümü yok olmuş kolon kalıntısından anlaşılmaktadır. Yine kaya konutunun bulunduğu kayalıkta adak çukurları görülmekte olun Dikilitaş Kutsal alanında olduğu gibi burası da antik çağlarda taş ocağı olarak kullanılmıştır. Burada taş çıkarma izleri daha net görülmektedir. Yüzey incelemesinde çanak-çömlek parçası görülmemiştir.

UYUZPINARI KAYA KONUTU

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI

Mağara Köyünün 1 km kadar doğusunda bulunan kutsal alana Mağara Köyünün içerisinden baraj alanına doğru giden bir yol ile ulaşılmakta olup Kangal Termik Santralinin 2,5 km güneyinde, Sivas-Malatya karayolunun da 3 km kadar kuzeyinde Kangal RES ise alanın güneydoğusunda bulunmaktadır. Kutsal alan sivri çok da geniş alana yayılmayan bir kayalık merkez alınarak oluşturulmuştur. Kayalığın vadiye bakan tarafında sivri kayalığın orta bölümünde içine girilebilmesi mümkün olmayan insan eliyle oluşturulduğu anlaşılan kare ve küçük bir girişe sahip kaya mezarı olması muhtemel bir bölüm vardır. Vadiye bakan sivri kayalığın ortasında, herhangi bir alandan görülmesi mümkün olmayan, sivri kayalığa vadi taraftan tırmanış ile çıkılması mümkün olan ve kayalığın derinlerine indiği tahmin ettiğimiz bir merdivenli kaya tüneli bulunmaktadır. Merdivenin çok dik ve deforme olması nedeniyle içeriye girilememiştir. Sivri kayalığın yine vadi tarafından görülmesi mümkün olmayan arka bölümlerinde deforme olmuş kayaya oyulmuş merdivenler, büyük ihtimalle ritüeller için kullanılmış adak çukurları, adak çukurları çevresine açılmış kanallar, ahşap hatıllar için oyulmuş nişler bulunmaktadır. Sivri kayalığın güneybatısında bulunan bağımsız kayalıkta ise yine adak çukuru görülmekte olup derin bir su sarnıcı vardır. Alanda kaçak kazı çukurları bulunmakta olup kesitlerde duvar kalıntıları ve seramikler görülmektedir. Ayrıca çok sayıda Erken Bizans dönemine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçası ele geçmiştir. Söz konusu kayalık yine antik dönemde taş ocağı olarak da kullanılmış olduğu taş çıkarma izlerinden rahatlıkla anlaşılmaktadır.

DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI (KANGAL-GÜRÜN)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÇAL TÜMÜLÜSÜ

Tümülüs Kangal Termik Santralinin 2,5 km kadar kuzeybatısında, tel örgülerle çevrili içerisinde bir yapı bulunan alanın 600 metre kadar doğusunda, Hamal Köyünün doğusunda bulunan ve yüksek düzlüklerle kesilen tarım alanlarının yüksek düzlükler ve dar bir vadiyle kesildiği doğu bölümünde yer almaktadır. Tümülüsü çıkışı sağlayan herhangi bir yol bulunmamakta olup Tümülüsün bulunduğu yüksek düzlüğün çevresini vadiler çevrelemektedir. Tümülüsün bulunduğu yüksek düzlüğün diğer yüksek düzlüklerle bağlantısı sadece kuzeydoğudan sağlanmaktadır. Tümülüsün batı sınırından itibaren yaklaşık 50 metrelik bir mesafede tümülüsün taban seviyesinde düz kayalık alan mevcuttur. Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan Tümülüs geniş bir alana yayılmaktadır. Taş ve yığma toprakla oluşturulduğu küçük boyutlu taşların çok olmasından anlaşılmaktadır. Kaçak kazı çukurları ile az sayıda seramik ortaya çıkarılmış yine tümülüsün çevresinde açılan kaçak kazı çukurlarında duvar kalıntıları görülmektedir. Tümülüsün doğusunda tümülüsle ilişkili büyük ihtimalle tümülüste gömülü olan önemli kişiye çeşitli sunular yapmak ve tapınma alanı olarak kullanılmış yuvarlak planlı belirli bölümlere ayrılmış bir yapının zeminde izleri görülmektedir.

ÇAL TÜMÜLÜSÜ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Aktepe Yerleşim Yeri ve Tümülüs

Kangal İlçesine bağlı Aktepe Köyü’nün yaklaşık 1.5km kuzeybatısında volkanik tüf kayalıktan oluşan yükselti şeklindedir. Yükseltinin altından kölük deresi akmaktadır. Kölük deresinin yaklaşık olarak 250-300m kuzeydoğusunda kayalık ve dik bir yamaçtan sonra düz bir alan üzerinde dolgu tepe yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone