UYANIK (BABSU) KÖYÜ HÜSEYİN EFENDİ CAMİİ

Yapı tamamen kesme taştan inşa edilmiş, düz damlı ahşap ters tavanlıdır. Damın üzeri sac kaplıdır. Yapı son cemaat ve harim kısmından oluşmaktadır. Son cemaat bölümü sonradan genişletilerek kapatılmış, batı kısmına odunluk yapılmış ve bu odunluktan minareye giriş sağlanmıştır. Asıl son cemaat bölümü üç tarafı kapalı önü açık iki ahşap sütun üzerine oturan düz bir tavana sahiptir. Harime, son cemaat kısmının güney duvarının ortasına geniş bir taş silme içerisine alınmış üç dilimli kemerli bir açıklığa yerleştirilmiş ahşap bir kapıdan girilmektedir. Harim kuzey güney doğrultulu dikdörtgen planlıdır. Girişin hemen solundan doğu duvarının dibinden ahşap fevkaniye çıkılmaktadır. Ahşap fevkani doğu batı uzantılıdır. Fevkani ahşap korkulukla sınırlandırılmış ve orta kısmına dışa taşkın müezzin mahfil çıkıntısı yapılmıştır. Caminin tavanı, kuzey ve güney duvarı ile ortada bulunan ikişer ahşap sütun taşımaktadır. Ahşap sütunlar kuzey güney doğrultulu kirişlemelerle birbirine bağlandığından harim üç sahına ayrılmıştır. Sahınların üzeri çıtalı ahşap kaplama olup her sahının ortasında küçük kare ahşap göbek vardır. Ahşap sütunlar alttan kare, ortası yuvarlak üst kısmı çıta ile hareketlendirilmiştir. Harimi, her cephede bulunan ikişer dikdörtgen pencere ile güneyde iki, batı ve doğuda birer çatı altına yakın yapılmış mazgal pencere aydınlatmaktadır. Harim duvarları yaklaşık bir metreye kadar fayans kaplanmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap olup mimari değere haizdir. Mihrabı taştan, yarım daire şeklinde olup üstü yuvarlak kemerle son bulmuştur. Kemerin üzerine alem, sağda Allah, solda Muhammed lafzı işlenmiştir.

UYANIK (BABSU) KÖYÜ HÜSEYİN EFENDİ CAMİİ (İMRANLI)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Haydar Bey Konağı

Ayrıntılı Tanım: Konak zemin + 1 kat olarak inşa edilmiş olup üzeri beşik çatılıdır ve çatının üzeri sac ile kapatılmıştır. Yapı kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Ahşap karkas arası moloz taş malzeme ile inşa edilen yapının üzeri beton katkılı harç ile sıvanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone