KAYTARMIŞ KÖYÜ KAYA MEZARI

Sivas iline 73 km Hafik İlçesine 39 km uzaklıkta bulunan dağlık bir arazi üzerinde kurulu Kaytarmış Köyünün yaklaşık 200 m güneyinde yer almaktadır. Kaya mezarının oyulduğu ana kaya kütlesi kuzey taraftan yaklaşık yüksekliği 4 m güney tarafı ise derin bir vadi şeklindedir. Ana kaya üzerinde 2 adet kaya mezarı tespit edilmiştir. Bunlardan kuzeyde olan nispeten zemin seviyesinden itibaren oyulmuş mezar güneyden kuzeye genişlemekte olup güney tarafı (baş kısmı) 70 cm kuzey tarafı (ayak kısmı) ise 80 cm’dir. Derinliği 60 cm.dir. Ölçüleri verilen mezarın doğusu 2.68 m uzunluğunda, kuzeyi 2 m, batısı 2 m uzunluğunda; tepeden yaklaşık 80 cm derinliğinde, 70 cm eninde oyularak düzleştirilmiş 3 taraflı seki oluşturulmuştur. Mezarın kuzey tarafında herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Tanımı yapılan mezarın yaklaşık 20 m güneydoğusunda yine ana kaya kütlesine oyulmuş güneyden kuzeye genişlemekte olan güney tarafı (baş kısmı) 90 cm kuzey tarafı (ayak kısmı) ise 70 cm.dir. Derinliği 90 cm ve uzunluğu 200 cm olan bir mezar daha tespit edilmiştir.

KAYTARMIŞ KÖYÜ KAYA MEZARI (HAFİK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Koçhisar Mektebi

Giriş eksenine göre simetrik olarak doğu ve batısından çıkıntı yapan U planlı olarak kesme taş malzemeden ek katlı olarak inşa edilmiş bazı kısımlar sonradan sıvanmış ve boyanmıştır. Geniş saçaklı kırma çatısı alaturka kiremitle kaplanmıştır.

Güneyinde sivri kemerli iki giriş kapısı ve 9 penceresi doğu ve batısında beşer adet pencere kuzey cephede ise iki adet sonradan kapatılmış kapı açıklığı ve 5 adet penceresi mevcuttur. Cepheler; sivri kemerli yüksek ahşap kasalı pencereler ve pencere kemerlerinin etrafını Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tuzhisar Köyü Kilisesi

Tamamen kesme taş malzemeden inşa edilen kilisenin üzeri beşik çatı ile örtülmüş, tabanı blok kesme taşlarla kaplanmıştır. Doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı yapı; ortada geniş, yanlarda daha dar, beşik tonozlu üç sahından oluşmaktadır ve orta sahın yarım daire biçimli bir apsisle nihayetlenmektedir. Apsis bölümünde ortada bir, Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone