DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI

Mağara Köyünün 1 km kadar doğusunda bulunan kutsal alana Mağara Köyünün içerisinden baraj alanına doğru giden bir yol ile ulaşılmakta olup Kangal Termik Santralinin 2,5 km güneyinde, Sivas-Malatya karayolunun da 3 km kadar kuzeyinde Kangal RES ise alanın güneydoğusunda bulunmaktadır. Kutsal alan sivri çok da geniş alana yayılmayan bir kayalık merkez alınarak oluşturulmuştur. Kayalığın vadiye bakan tarafında sivri kayalığın orta bölümünde içine girilebilmesi mümkün olmayan insan eliyle oluşturulduğu anlaşılan kare ve küçük bir girişe sahip kaya mezarı olması muhtemel bir bölüm vardır. Vadiye bakan sivri kayalığın ortasında, herhangi bir alandan görülmesi mümkün olmayan, sivri kayalığa vadi taraftan tırmanış ile çıkılması mümkün olan ve kayalığın derinlerine indiği tahmin ettiğimiz bir merdivenli kaya tüneli bulunmaktadır. Merdivenin çok dik ve deforme olması nedeniyle içeriye girilememiştir. Sivri kayalığın yine vadi tarafından görülmesi mümkün olmayan arka bölümlerinde deforme olmuş kayaya oyulmuş merdivenler, büyük ihtimalle ritüeller için kullanılmış adak çukurları, adak çukurları çevresine açılmış kanallar, ahşap hatıllar için oyulmuş nişler bulunmaktadır. Sivri kayalığın güneybatısında bulunan bağımsız kayalıkta ise yine adak çukuru görülmekte olup derin bir su sarnıcı vardır. Alanda kaçak kazı çukurları bulunmakta olup kesitlerde duvar kalıntıları ve seramikler görülmektedir. Ayrıca çok sayıda Erken Bizans dönemine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçası ele geçmiştir. Söz konusu kayalık yine antik dönemde taş ocağı olarak da kullanılmış olduğu taş çıkarma izlerinden rahatlıkla anlaşılmaktadır.

DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI (KANGAL-GÜRÜN)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

FATMADERVİŞ HÖYÜĞÜ VE YERALTI YERLEŞMESİ

Fatma Derviş köyü, köy içi mevkiinde hakim bir tepe üzerinde, etrafında ve üzerinde günümüz köy yerleşmelerine uygun evler bulunan bir höyük tespit edilmiştir. Höyüğü etrafında doğal su kaynakları mevcut olup, yerleşim yeri alana hakim konumdadır. Günümüz köy yerleşiminin 2/3lik bölümü höyük üzerinde konumlanmıştır. Kaçak kazı yapıldığı öne sürülen alan köy yerleşiminin girişinde, batısında yer alır. Daha önceden ağıl olarak kullanıldığı ve ahır yapılmak suretiyle günümüzde yıkıldığı belirtilen alan içerisinde kaçak kazı çukurları açılmış olup, tünel oluşturularak höyüğün merkezine doğru ilerlenmiştir. Tünel içerde iki kola ayrılmış olup 1X1 m ebatlarındadır. Az sayıda da olsa ele geçen seramik buluntular üzerinde yapılan inceleme neticesinde alan üzerinde Erken Tunç Döneminden itibaren bir iskan faaliyetinde bulunulduğu tespit edilmiştir

FATMA DERVİŞ HÖYÜĞÜ VE YERALTI YERLEŞMESİ(GÜRÜN)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Pınarönü Mahallesi Kaya Yerleşimi

Sivas İli, Gürün İlçesi, Pınarönü Mahallesinde yer alan, Pınar Mahallesi Kaya yerleşimi Gürün İlçe Merkezinin içinde tapunun 123 ada, 10-11-12-13-15 parsel ve 124 ada, 4-5-10-19-21 parselinde kayıtlı; Tescilli kilisenin kuzeyinde; kireç, kayrak taşından oluşan dik bir kayalığın güney cephesi ve bu kayalığın yaklaşık 20m doğusunda bulunan küçük bir tepelikte yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone