SİVRİ TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas İli, Gemerek ilçesi, Çepni beldesinin yaklaşık olarak 4 km güneydoğusunda, Aliçavuş Deresinin doğusunda, Çepni-Keklicek karayolunun ise yaklaşık olarak 400 m kuzeyindeki 1214 rakımlı Sivri Tepe üzerinde yer almaktadır. Tümülüs yaklaşık olarak 20 m çapında, 4-4,5 m yüksekliğindedir. Tümülüsün üst noktasında 4,30×3,60 m ebatlarında, 120 cm bir adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kaçak kazılar neticesinde tümülüsün konisi kısmen bozulmuş olup yüzeyinde Roma dönemine tarihlenen iki adet amorf seramik parçası görülmüştür. Tümülüsün üzerinde bulunduğu Sivri Tepenin yaklaşık olarak 1-1,5 km güneyinde Kızılırmak bulunmakta olup Tümülüs Kızılırmak vadisine hakim konumdadır.

SİVRİ TEPE TÜMÜLÜSÜ (GEMEREK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

HAMZALI ÇAYI YERLEŞİMİ

Sivas ili, Gemerek ilçesi, Çepni Beldesinin yaklaşık olarak 6-6,5 km doğusunda, Keklicek Köyünün yaklaşık olarak 3,5 km güneybatısında, Çepni-Keklicek karayolunun yaklaşık olarak 200 m kuzeyinde, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan yaklaşık 1205 rakımlı doğal sırtın üzerinde yer almaktadır. Yerleşim alanının yaklaşık 700-750 m güneyinde Kızılırmak, 160 m doğusunda ise Hamzalı Çayı yer almaktadır. Doğal sırtlık alan çevresindeki tarım arazileri ile Kızılırmak Vadisine hakim konumdadır. Alan üzerinde belirgin bir mimari kalıntı görülmemekte birlikte alan üzerinde ve yamaçlarda Roma ve Bizans Dönemlerine tarihlenen seramik parçaları görülmüştür. Yerleşim alanının üst kısmı yoğun bitki örtüsü ile kaplıdır. Yerleşim alanında muhtelif ebatlarda iki adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Yüzeyde görülen seramik parçalarından alanın Roma ve Bizans Dönemlerinde iskan edilmiş küçük bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır.

HAMZALI ÇAYI YERLEŞİMİ (GEMEREK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

HAMZALI ÇAYI MEZARLIĞI

Sivas ili, Gemerek ilçesi, Çepni Beldesinin yaklaşık olarak 6-6,5 km. doğusunda, Keklicek Köyünün yaklaşık olarak 3,5 km. güneybatısında, Çepni-Keklicek karayolunun yaklaşık olarak 50-100 m. Kuzeyinde, tespit edilen Hamzalı Çayı Yerleşiminin yaklaşık olarak 190 m. Güneybatısında yer almaktadır. Mezarlığın bulunduğu taşınmaz günümüzde tarla mahiyetinde olup yüzeyinde muhtelif ebatlarda taş malzeme, kemik parçaları, Roma Dönemine tarihlendiğini düşünülen seramik parçaları ile pişmiş toprak lahit parçaları bulunmaktadır. Tarlanın yüzeyi daha önceden muhtemelen iş makinası ile düzlenmiş olup yüzeyde görülen buluntuların bir kısmının yapılmış olan tarla düzleme çalışmaları sonucunda bir kısmının da tarlanın pulluk ile sürülmesi neticesinde yüzeye çıkmış oldu ve büyük oranda tahribata uğramış olduğu anlaşılmaktadır. Alan yüzeyinde günümüz itibariyle belirgin bir mezar yapısı görülmemekle birlikte yüzeyinde görülen buluntular ışığında alanın, yakınındaki tescilli Hamzalı Çayı Yerleşimin Mezarlığı (Nekropolü) olabileceği düşünülmektedir.

HAMZALI ÇAYI MEZARLIĞI (GEMEREK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ALİÇAVUŞ (ALİÇAVUŞ ÖRENİ) YERLEŞİMİ

Sivas ili, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesinin yaklaşık olarak 4-4,5 km güneydoğusunda, Aliçavuş Deresinin doğusunda, Çepni-Keklicek Karayolunun ise hemen güneyindeki hafif yükselti alanda yer almaktadır. Yerleşim alanının yaklaşık olarak 450 m kuzeybatısında Sivri Tepe Tümülüsü, yaklaşık olarak 500m kuzeyinde Aşırçavuş Öreni Mevkii yaklaşık olarak 650-700 m güneyinde ise Kızılırmak yer almaktadır. Yerleşim, doğu-batı doğrultusunda uzanan yaklaşık 1153 rakımlı hafif yükseltili alanda yer almaktadır. Alan günümüzde tarla olarak kullanılmakta olup alan yüzeyinde belirgin bir mimari kalıntı görülmemektedir. Ancak alan yüzeyinde muhtemelen mimari kalıntılara ait olduğu düşünülen taş malzeme ile Roma ve Bizans Dönemlerine tarihlenen seramik parçaları bulunmaktadır. Tarım faaliyetleri sonucunda alanın tahribata maruz kalmış olduğu görülmektedir. Yerleşim alanının olduğu yer günümüzde iki kademeli/seki şeklide olup alanın kuzeyinden, batısından, güneyinden yol geçmektedir. Ayrıca güneyinde doğu-batı doğrultusunda yapılmış betonarme su kanalı/arkı bulunmaktadır. Alan yüzeyinde görülen seramik buluntularından alanın Roma ve Bizans Dönemlerinde iskana uğramış olduğu anlaşılmaktadır.

ALİÇAVUŞ (ALİÇAVUŞ ÖRENİ)YERLEŞİMİ (GEMEREK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Gemerek Yeniköy Tümülüsü – 2

Hasso Tepesi mevkii Sivas ili, Gemerek İlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sözkonusu alan: Gemerek İlçesinin harita uzunluğu olarak 28km. mesafedeki, Yeniköy Köyü’nün 4km. güneyinde, Hayriye Köyünün ise 2,5km. batısındaki tarlalık alanda yer almaktadır. Kurulmuştur. Taşınmaz yaklaşık 45m. taban çapında ve 9m. yüksekliğindedir. Söz konusu alanda yapılan incelemeler sonucunda Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Hacıyusuf Köyü Arkeolojik Sit Alanı

Hacıyusuf- Kasımbeyli Köy yolu üzerinde Hacıyusuf Köyü’nün 1 km ilerisinde kuzey tarafta yer alan taşınmaz yola mesafede yer alan sürülmüş bir tarladır. Tarla üzerindeki kaçak kazı çukurundan köy yolunun altına doğru bir tünel açılmış çıkarılan hafriyat Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Çepni Surp Sarkis Ermeni Kilisesi

Genel Tanım: Gemerek İlçe merkezinde,  Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesi, Doğu Caddesi üzerinde yer alan yapı, günümüzde metruk durumdadır. Kilise üç nefli bazilikal plana sahip, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış olup, batı yönünde narteks, doğu yönünde üç adet apsis bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone