Yukarı Kilise

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi

TESCİL KARARI: 2179 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Divriği Kalesi’nin batı yönündeki yamaç üzerindedir.Büyük bir bölümü yıkılmıştır.

Üç sahanlı, bazilikalı planlıdır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kayaburun (Odur) Köyü Kilisesi

SİVAS  İLÇE: DİVRİĞİ MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Kayaburun (Odur) Köyü

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ömer ÇALAPVERDİ ve Müşterekleri

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Ömer ÇALAPVERDİ ve Müşterekleri

TESCİL KARARI: 1861 TESCİL TARİHİ: 13.02.1986

AYRINTILI TANIM: Kilise; Sivas-Divriği karayolu üzerinde, Divriği ilçesinine km. mesafede yer alan Kayaburun (Odur)  Köyü içindedir. Kilise, doğu batı doğrultulu dikdörtgen planlı, üç neflidir. Bugün kullanılmayan kilisenin güney cephesinde, yapıya bitişik durumda bulunan, tonozla örtülü olduğu tahbin edilen iki yapısı daha vardır. Söz konusu kilise, Kayaburun Köyü, köy içi mevkiinde yer almaktadır. Köylüler tarafından bu kilisenin Ermeni Kilisesi olduğu ifade edilmektedir. Yapının batısında bulunan ana giriş kapısı üzerindeki kitabeden kilisenin 1833 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Kilise, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, üç neflidir. Kilisenin güney cephesinde, yapıya bitişik durumda bulunan, tonozla örtülü olduğu tahmin edilen iki yapı daha vardır. Bu yapılardan doğudakine, kilise içerisinden açılan bir kapıyla ulaşılmakta ve köylüler tarafından “papaz odası” olarak bilinmektedir.  Batıdaki mekâna ise, yine bu mekanın batısında bulunan bir kapıyla girilmektedir. Burası köylüler tarafından depo olarak kullanılmaktadır. Köşeleri düzgün kesme taş olan kilise, yığma moloz taş örgü sistemiyle inşa edilmiştir. Moloz yığma taş aralarındaki hatıllar ardıç ağacındandır. Yapının batı cephesinde dış duvar üzerinde yer yer devşirme kesme taş bloklar üzerinde haç işaretleri görülmektedir. Yapının kuzey cephesi ve batı cephesinin bir kısmı yol kotunun altında kalmaktadır. Kiliseye, batı yönünde yer alan kapıdan girilmektedir. Ahşap sütunlarla mekân üç nefe ayrılmıştır. Giriş kapısının sağında ve solunda, yan neflerin genişliğinde, kot farkı ile ayrılmış 15–20 cm. yüksekliğinde taş ve toprak dolgulu sekili alan bulunmaktadır. Apsis, kilisenin doğusunda, kilise mekânından yaklaşık olarak80 cm. yüksekte yer almaktadır. Buraya, yükseltinin iki yanında bulunan üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Apsisin sağında ve solunda muhtemelen pastoforion olarak kullanılmış tonozlu mekânlar yer almaktadır. Bu mekânları ayıran duvarlarda geçiş bulunmaktadır. Yapının güney ve batıdaki iç cephe duvarlarında da yer yer haç işaretli taşlar görülmektedir. Kilise mekânı, güney cephede üst kotta yer alan dört, batı cephede yer alan üç, doğu cephede, apsisin solunda yer alan pastoforion hücresindeki bir mazgal pencereyle aydınlatılmaktadır. Apsisin sağındaki pastoforion hücresinin mazgal penceresi kapalıdır. Kilisenin sunağı kuzey cephede yer almaktadır. Kilisenin taşıyıcı sistemi ahşaptır. Üçer ahşap sütun, güney ve kuzey cephe duvarlarına dayanmaktadır. Orta nef de yan neflerden üçer sütunla ayrılmaktadır. Sütunlar, taş kaidelerle oturmaktadır. Düz çatılı kilisenin tavanı içten, ardıç ağacından yapılmış ters tavandır. Tavanın üzeri çakıl ve sal taşı karıştırılmış toprakla örtülüdür. Kilisenin zemini topraktır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone