Kantepe Camii

 İL: SİVAS    İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 2046 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM:Mülkiyeti Kantepe İmamoğlu Vakfı adına kayıtlıdır. 1840 yılında yaptırılmıştır. 1960 yılında cami    tamamen sökülerek betonarme kolonlar üzerinde yine beton döşemeli ve taş minareli günümüze ulaşan cami yapılmıştır.  Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kale Camii

İL: SİVAS               İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Uzun dikdörtgen biçiminde cami, üç nefli olup, biraz daha geniş orta nef, kıbleye dikey uzanan bir tonozla, yan nefler dörtgen pandantif kubbe ile örtülüdür.Portal ileriye doğru kuvvetle fırlayan kanatlarla kademeli bir niş halinde ve süslemelerin en zengin olduğu yerdir. Batı kenarının kuzeyinde çok harap durumda ve duvar hizasında bir yan kapı daha vardır. Portalde tuğla taş süslemeler, yanında kemerin köşe dolgularında tuğla dizgilerin oluşturduğu altıgen boşluklar içinde firuze çini dolgular görülmektedir. Bunların çoğu dökülmüştür. Ancak Anadolu’nun ilk çini süsleme örnekleri olmaları bakımından önemlidir. Portalin etrafını çeviren geniş dikdörtgen bordür Karahanlı ve Büyük Selçuklu geleneğine bağlanmaktadır. Tuğladan oldukça sağlam örülmüş hafif  sivri kemerin alınlığı birbirini kesen gayet sık geometrik yıldız geçmelerden bir örnekle işlenmiştir. Bu süslemeler ve yazıtlardan başka kapı sövelerinde, köşe sütunlarının başlıklarında kıvrık dallar rumi ve pal metlerden oluşan bitkisel süslemeler vardır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Hacı Osman Mescidi

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

TESCİL KARARI:435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: : Dikdörtgen planlı, ahşap çatı ile örtülü olup, düzgün kesme taştandır.Uzunlamasına dikdörtgen planlı mescit avlulu olup, doğu cephe duvarına bitişik çift kanatlı kapıdan avluya geçilmektedir. Doğu cephe üzerinde iki küçük, bir büyük pencere açıklığı yer alır. Cepheler ahşap saçak altı ile son bulmaktadır. Mescit, beşik çatı ile örtülüdür.

YAPILAN ONARIMLAR: Doğu cephe onarım görmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Güllübağ Camii

İL: SİVAS               İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Kareye yakın dikdörtgen planlı cami; avlulu olup, avluya üzeri sundurmalı, çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilir. Giriş cephesi üzerine iki küçük pencere açıklığı yer alır. Tek şerefeli ahşap minare, çatı üzerinde yükselmektedir. Cepheler ahşap saçak altı ile son bulmaktadır. Üst örtü kırma çatılıdır.

YAPILAN ONARIMLAR: Çatısı yenilenmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Gökçe Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Dikdörtgen planlı, ahşap tavanla örtülü cami, on ağaç direk üzerine mihraba dikey uzanan kirişlerle üç nefe bölünmüştür.Kırma çatısı Marsilya kiremitle örtülü caminin tek şerefeli minaresinin pabuçluktan sonraki bölümleri ahşaptır. Camiye üstte onbir, altta demir parmaklıklı dokuz pencere açılarak aydınlatılması sağlanmıştır. Ahşap minber sade işçiliklidir. Geniş tutulan orta sahnın üzerindeki ahşap tavan göbeğinde çarkıfelek motifi işlenmiştir. Tek yönden ahşap merdivenle çıkışı sağlanan kadınlar mahvili dört ahşap direk üzerine oturmaktadır. Caminin avlusuna açılan basık kemerli sokak girişi üzerinde çerçeve içine alınmış beş satırlık yazıtı bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Çağlı Camii

İL: SİVAS  İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 2046 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996 

AYRINTILI TANIM: Mülkiyeti Çağlı Vakfı adına kayıtlıdır. 1866 yılında yaptırılmış olup mimarı ve banisi bilinmemektedir.

Toprak örtülü ahşap minareli olan mahalle mescidi niteliğindeki yapı günümüze kadar birçok  müdahale  görmüştür.  Yapıya 1973  yılında  yapılan  kapsamlı  bir onarım ve müdahale sonucunda briket minare, beton döşemeli ara kat, kısmi bodrum ve tuğla duvarlar ilave edilerek büyütülmüş ve bugünkü formunu almıştır.

Restorasyon projesinde belirtilen boyutta kesme taş minare yapılmış, caminin çatı örtüsü oluklu kiremitle kaplanmış, kapı ve pencere doğramaları ile cami zemin döşemesi yenilenerek cami içinde ve dışında yapılan sıva ve boya yenilenmiştir. Çevre düzenlemesi yapılmıştır. Camii ibadete açıktır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Celdek Camii

İL: SİVAS                İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 2046 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Mülkiyeti Celdek Vakfına aittir. 1930 yılında yapılmış olup banisi ve mimarı bilinmemektedir. Kare planlıdır. Kesme taş ve ahşap kullanılarak yapılan camii, kesme taşlı minare ve ahşap tavanlıdır.

Yapılan onarımda eğreti minaresi yıkılıp yeniden yapılmış, duvarlar sökülerek yeniden inşa edilmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.  Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Cedit Paşa (Taş, Paşa) Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Kesme taştan dikdörtgen planlı, masif duvarlı caminin merkezi kubbesi dışarıdan sekizgen kasnakla belirtilmiştir. Kubbeyi içten dört taş sütun taşımaktadır. Caminin kıble duvarına dik bu sütunları ibadet mekânını üç nefe bölmüştür. Yan neftlerde beşik ve haç tonozlar bulunmaktadır. Caminin ahşap minberi günümüzde harap haldedir. Mihrapta mukarnas taş işçiliği bulunmakta etrafındaki bordürde alçak kabartma Rumiler yer almaktadır. Yapıda batı duvarına 6 (3 aşağıda, 3 yukarıda olmak üzere) kuzey duvarına 2, doğu duvarına 3, kubbe kasnağına 6 olmak üzere 17 pencere açılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Burnaz Camii

İL: SİVAS               İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

 AYRINTILI TANIM: Dikdörtgen planlı, kerpiçten inşa edilmiş olup, ahşap çatı ile örtülüdür. Camii;  avlulu olup avluya çift kanatlı sundurmalı ahşap bir kapıdan girilir. Minare avlu duvarına bitişiktir. Tek şerefeli, düzgün kesme taştandır. İbadet mekânı önünde son cemaat mahalli yer alır. Cepheler ahşap saçak altı ile son bulmaktadır. Kırma çatısı Marsilya kiremitle örtülüdür.

YAPILAN ONARIMLAR: Çatı onarımı görmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Boyalı Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 2046 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Orijinal camii yıkılmış, mülkiyeti derneğe ait olan caminin orijinali yıkılınca yerine bugünkü dikdörtgen planlı tek minareli betonarme malzemeli kırma çatılı Marsilya kiremitli cami yapılmıştır. Caminin orijinal halinde günümüze kalan hiçbir imalat kalmamış olup, tarihi eser özelliklerini tamamen kaybetmiştir. Kare kaideli silindir gövdeli, taş kaplamalı, tek şerefeli, kirpi saçaklı minaresi de 1961 yılında yapılmıştır. Mihrabı yenilenerek çini taklidi fayanslarla kaplanmıştır. Caminin taban döşemesi ahşap kaplıdır.

Son cemaat mahalli sonradan eklenmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone