Divriği Ulu Camii ve Daruşşifa

SİVAS    İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Kale Mahallesi

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Camii ile ona bitişik Darüşşifa ve bir türbeden oluşan, dikdörtgen planlı yapı kütlesi, Kale’nin güney-batı kesiminde yapay bir düzlükte inşa edilmiştir. Camii planlı, kıble duvarına dikey uzanan ortadaki geniş, iki yanında daha dar ikişer nef olmak üzere beş neflidir. Nefler beşer bölümlü olup, mihrap önü kubbesi vardır. Çok düşlü ve gösterişli orijinal tonozların yanında içten çok fazla belirtilmeyen, on dilimli tromplu kubbe dıştan kümbet biçiminde, kıvrımlı pramit çatı ile örtülerek tüm yapıya hakim olmuştur. Mihrap kabartmalı olarak çok kuvvetle belirtilmiştir. Mihrabın sağında abanoz ağacından şahane minber bulunmaktadır. Tiflisli Ahmet ustanın şaheseridir.

Caminin aksine şifahane abidesi olmakla beraber, oldukça sakin, sade ve sürükleyici bir mekân etkisi vardır. Kubbeli medreseler grubuna giren şifahane, ortadan dört sütun üzerine üç paralel tonozla örtülü geniş orta mekan ve biri girişte olmak üzere değişik yıldız tonozlarıyla örtülü dört eyvandan oluşmuştur. Ortası bir fenerle açılmış olan orta mekan, yanlara ve  köşelere doğru hafif dolgulu beşik tonozlu revanklarla bağlanmıştır. Sekizgen sütunların gövdeleri ise geometrik, zigzaklı motiflerle tamamen işlenmiş, başlıklarla aynı süslemelerle belirsiz halde bırakılmıştır. Güney tarafta tonoz ve ayaklar üzerine bir asma kat çıkmakta bunun pencereleri orta mekanla açılmaktadır. Camiye bitişik olan kuzey yanı tek pencereli orta mekanla açılmaktadır. Camiye bitişik olan kuzey yanı tek katlı olarak tonuzlu iki oda ile kuzeydoğu köşesinde dörtgen planlı ve kubbe ile örtülü türbeden oluşur.

Külliyenin yalnız batı cephesinde, portallerin iki tarafında simetrik olarak gelişi güzel açılmış dört köşe küçük pencereler vardır. Genellikle her biri aynı özellikte portallerin kuzeyindeki Barok, batıdaki tekstil, doğu cephesi Selçuklu, Darüşşifa portalinde Gotik olarak nitelendirilmiştir.

GÖZLEMLER: Çeşitli onarımlar sonucunda cami eski şeklini kaybetmiştir. Minaresi Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaptırılmıştır. Şifahane orijinal şekliyle günümüze kadar gelmiştir.

YAPILAN ONARIMLAR: İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce caminin uzun süre onarımı sürmüştür. 1950’den sonra da aralıklı olarak devam etmiştir. Günümüzde de devam etmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Turabali Mescidi

İL: SİVAS               İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Dikdörtgen planlı mescit, ahşap tavanlıdır. Yan cephelerden birinde ahşap söveli iki pencere açıklığı yer alır. Duvara bitişik minaresinin oldukça yüksek bir kaidesi vardır. Kaidenin bir yüzü taş basamaklı merdiven şeklindedir. Gövde kısmı bulunmayıp, dört sütunlu şerefeli konik bir külahla örtülüdür. Cepheler ahşap, saçak altı ile son bulmaktadır.Kırma çatısı marsilya kiremitle örtülüdür.

YAPILAN ONARIMLAR: Çatısı yenilenmiş. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tozkoparan (Tozkaldıran) Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Dikdörtgen planlı, kırma çatılı, kerpiçten inşa edilmiş caminin etrafında eski mezarlık alanı bulunmaktadır. Caminin dış sıvalarının bir bölümü döküldüğünden, kerpiç örgülerin arsında ahşap hatıllar gözlenmektedir. Kürsü ve pabuçluğu kerpiç ve taş örgü olan tek şerefeli minarenin diğer bölümleri ahşaptır. Her cephesine birer pencere açılarak aydınlatılması sağlanan yapının kırma çatısı alaturka ve marsilya tipi kiremitle örtülmüştür. Caminin girişi sokak seviyesinden dört basamak yüksek tutulmuştur.

GÖZLEMLER: Mezarlık alanında, sanduka tipi mezar taşları değerlendirilmelidir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tavukçu Camii

İL: SİVAS               İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Mülkiyeti Hatiboğlu Mescidi Vakfına aittir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 19. yy sonu ile 20. yy başlarına tarihlenebilir. Cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Caminin strüktürü taş ve ahşaptan oluşan ‘Karma Yapı Sistemi’ olarak tanımlanabilir. Zemine oturan ana taşıyıcı duvarlar ahşap hatıllı moloz taştır. Üst tarafları kerpiç duvardır. Ana mekanın döşemesi ahşap kaplamadır. Çatı Marsilya tipi kiremitle kaplanmıştır. Minare ahşaptan yapılmıştır.

Sanat Tarihi açısından yapım malzemeleri ve ahşap minareli olması açısından değerlendirilebilir. Cami ibadete açıktır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Süleyman Ağa Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Cephe duvarları kerpiçten alan caminin minaresinin pabuçluktan sonraki bölümü ahşaptandır. Camiye, ahşap çift kanatlı bir kapıdan girilir. Bu cephe üzerinde üç büyük, bir küçük pencere açıklığı yer alır. Diğer bir cephede ise dört büyük, iki küçük pencere açıklığı mevcuttur. Pencereler demir parmaklıklıdır.

Minare gövdesi; düzgün kesme taştan yüksek bir kaide üzerine oturmaktadır. Kesme taş malzemenin arası ahşap kirişlidir. Kaidenin bir yüzünde kitabe mevcuttur kitabede 1809 tarihi yazılıdır.

YAPILAN ONARIMLAR: Çatısı yenilenmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Saray Koca Paşa Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 2046 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996 

AYRINTILI TANIM: Mülkiyeti Kocapaşa Vakfına aittir. 1833 yılında Veli Paşa yaptırmıştır. Dikdörtgen planlıdır. Temelden çatıya kadar ahşap hatıllı çamur harçlı ve kaba yonu taş duvar örgülü inşa edilmiştir. Taş minareli ve ahşap tavan kaplamalıdır. Sanat Tarihi açısından yapım malzemesi açısından değerlendirilebilir.

Cami ibadete açıktır.

YAPILAN ONARIMLAR: 2008 yılında restore edilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kurtil Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Beşik çatılı caminin güney duvarına beş, doğu duvarına iki, batı duvarına dört pencere açılarak aydınlatılması sağlanmıştır. Caminin içinde kadınlar mahvilini taşıyanlarla birlikte on beş sütun bulunmaktadır.

Cami girişinde beş çeşmeli beton ilave yapılmıştır. Çift kanatlı sokak kapısından sonra üzeri ahşap tavanla örtülmüş son cemaat yerine daha sonra yine çift kanatlı ahşap kapıyla hareme giriş sağlanmaktadır. Sade ahşap minberi ve mihrabı yağlı boyalıdır. Beş ahşap direğin taşıdığı kadınlar mahviline sağlı sollu onar basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Tek şerefeli minaresi ahşaptır.

GÖZLEMLER: Camiye bitişik bir kahvehane bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Karamahmut Camii

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL KARARI: 2177 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Mülkiyeti Kara Mahmut Vakfına aittir. 1890 yılında yapılmış olup banisi ve mimarı bilinmemektedir. Kare planlıdır. Kesme taş ve ahşap kullanılarak yapılan camii, ahşap minare ve ahşap tavanlıdır. Sanat Tarihi açısından yapım malzemeleri ve ahşap minareli olması açısından değerlendirilebilir. Cami ibadete açıktır.

GÖZLEMLER: Camiye bitişik bir kahvehane bulunmaktadır.

YAPILAN ONARIMLAR: 2007 yılında restore edilmiştir Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone