Kalecik Yamaç Yerleşkesi

Altınyayla İlçe Merkezi’nin 8km güneyinde ovaya hakim konumdaki meralık alan yükseltisinin üzerinde, yaklaşık 20-25 metre yüksekliğinde, 20-25 metre çapında batıya doğru yayvanlaşan taşlık mera vasfında tepe şeklindeki yükseltidir. Tepe üzerinde yaptığımız yüzey incelemesinde sadece güney ve güneybatı yamaçta, yoğun olmayan siyah astarlı Erken Tunç Çağı, Hitit ve Ortaçağa tarihlenebilecek amorf seramik parçaları görülmüş olup, yükseltinin güneybatısındaki düzlükte yüzeyde batıya doğru devam eden iki adet apsidal görünümlü duvar kalıntısı izlenmektedir. Tepenin üzerinde güneybatı kısmında insan eliyle açılmış kaçak kazı çukuru görülmüştür. Kaçak kazı çukurundan 50cm derinliğe kadar kültür toprağı izlenebilmektedir. Bir diğer kaçak kazının ise tepenin güneyinde hemen yükseltinin başladığı yerde yaklaşık 1.70m çapında bir delik açıldığı, bunun 80cm genişliğinde 20-25 metre uzunluğunda bir tünel olduğu tespit edilmiştir. Tünel içerisinde yapılan incelemede kültür toprağına rastlanmakla birlikte ham toprağın alınmış ve ana kayaya kadar inilmiş olduğu görülmüştür. Tünelin giriş kısmında hitli ile kırılmış kaya parçaları bulunmakla birlikte tünelden çıkarılan toprakta kültür toprağı niteliği taşımamaktadır.

KALECİK YAMAÇ YERLEŞKESİ-

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kurt Deresi Yerleşmesi

     Yerleşim alanı, Deliilyas Beldesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi’nin yaklaşık olarak 4-4.5 km kuzeyinde, doğu batı doğrultusunda uzanan vadinin hemen kuzeyinde doğal kayalık alan ve hemen çevresinde kalmaktadır. Yerleşimin olduğu kayalık alanın kuzeyi kısmen düzlük, diğer kısımları ise kısmen dik yamaç şeklinde olup kayalık alanın yaklaşık olarak 40-50m. güneyinde Kurt Deresi bulunmaktadır.

     Kayalık alanın güney cephe yüzeyinde muhtelif ebatlarda kaya kütlesinin üzeri oyularak yapılmış olan kaya nişleri ile sonradan kısmen düzleştirilmiş olduğu anlaşılan mekanlar görülmüştür. Kaya nişleri genel olarak bir sıralı şekilde, kare ve dikdörtgen formlu olarak yapılmıştır. Kayalık alanın güneybatı tarafında bir insanın rahatlıkla geçebileceği ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olan basamaklı bir kaya mekanı görülmüştür. Bu basamaklı mekanın bir dehliz veya suya ulaşım yolu olabileceği düşünülmekte olup basamaklı kaya mekanın iç kısmı kaçak kazı sonucu tahrip edilmiştir. Kayalık alanın güneyinde kalan Kurt Deresinin hemen kuzeyinde yöreye özgü taşla inşa edilmiş yapı kalıntısı temel izleri görülmüştür. Kayalık alan ve çevresinde yapılan yüzey incelemesinde, alan yüzeyinde, kaçak kazı çukurlarında, yeraltında yaşayan hayvanların yuvalarından çıkarılmış olan toprak içerisinde amorf ve kısmen profil verebilen (kulp,ağız,gövde v.s.) muhtemelen Kalkolitik ve Demir Çağ Dönemlerine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçalarıyla küçük bir adet obsidyen parçası görülmüştür.

     Kayalık alan ve çevresinde görülen bu buluntular ışığında bahse konu bu alanın kutsal alan ve yerleşim alanı olarak iskan görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşim alanın çevresinde muhtelif ebatlarda kaçak kazı çukurları görülmüş olup alan kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiştir.

KURT DERESİ YERLEŞMESİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yeldeğirmeni Tepesi Tümülüsleri

SİVAS İLÇE:         ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ: Yücekaya Köyü

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI 2995       TESCİL TARİHİ 29.03.2002

GENEL TANIM: Yücekaya Köyü sınırları içinde kalan tümülüslerin biri; Uzunyayla’nın Altınyayla Ovası’na geçiş yaptığı bir tepenin üzerinde, diğeri ise ovaya doğru inen toprak yolun altında kalmaktadır. Tepe üzerindeki tümülüsün üzerindeki poligon taşı bulunmaktadır. Her ikisi de kaçak kazılarda kısmen tahrip edilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kalecik Höyüğü

SİVAS İLÇE:         ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ: Paşa köy

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI: 2015   TESCİL TARİHİ: 15.03.1996

GENEL TANIM: Sivas ili, Altınyayla ilçesi, Paşaköy sınırları içerisinde kalmaktadır. Sınırları içerisinde bulunduğu Paşa köyü’nün güneydoğusunda dağ sırasının üzerinde yer almaktadır. Höyüğün kuzeybatı yamacı Paşaköy’ün ulaşımını sağlayan yoldan geçilmekte olup, bu yönden hakim konumdadır. Höyüğün bulunduğu Paşaköyü’ne ulaşım, Sivas-Malatya Devlet karayolu Malatya istikameti, Ulaş ilçesi Çırçır’dan sağa ayrılan Altınyayla ve köylerinin ulaşımının sağlandığı stabilize yol ile sağlanmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kürkçüyurt Arkeolojik Sit Alanları

SİVAS İLÇE:         ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ: Kürkçüyurt Köyü, Abdel Mevkii

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI  : 65             TESCİL TARİHİ: 06.12.2004

GENEL TANIM: Sivas ili, Altınyayla ilçesi, Kürkçüyurt Köyü’nün kuzey-batı kesiminde, Dudayalı mevkii olarak da bilinen Abdel mevkii arkeolojik yerleşim alanı, dört tarafı alçak tepelerle çevrili alanda hafif eğimli bir teras üzerinde yer almaktadır. Petrol boru hattı güzergâhı 760.  km.’si üzerinde boru hattı inşaat faaliyetleri trench açma çalışmaları sırasında temel kalıntılarına rastlanması üzerine bu kesimde kurtarma kazısı yapılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ToprakKale

SİVAS İLÇE:         ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ:    Kaleköy

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI: 2016      TESCİL TARİHİ: 15.03.1996

GENEL TANIM: Sivas ili, Altınyayla ilçesine bağlı Kaleköy sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şarkışla-Altınyayla yolu üzerindeki Kaleköy, Altınyayla ilçesine yaklaşık 6 km. mesafede bulunmaktadır. Köyün güneyinde ova üzerin düz ve kayalık kale yer alır. Toprakkale olarak adlandırılan kale yaklaşık 15 m. yüksekliğinde üzeri düz ve genel görünümü itibariyle yuvarlağa yakın bir görünüm arz etmektedir. Üzerinde fazlaca tahribat bulunmayan kale, elde edilen seramik buluntularına göre Eski Tunç ve Ortaçağ’da iskân görmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Taşkale

SİVAS İLÇE:         ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ:    Kaleköy

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI: 2522      TESCİL TARİHİ: 22.11.1999

GENEL TANIM: Kaleköy’ün 1 km. güney-batısında Kaleköy’den Başyayla (mezra) Köyü’ne giden stabilize yolun batısında yer alır. Taşkale’nin 500 m. kuzey-doğusunda ise, 2863 sayılı Yasa kapsamındaki tescilli Topraktepe arkeolojik siti mevcuttur. Doğal kayalık tepe üzerine kurulmuş kalenin duvarları yaklaşık 1,5 m. yükseklikte korunmuş, duvarlar horasan harcıyla örülmüştür. Altınyayla Ovası’na batıdan hakim bir uç kale konumunda oldukça sarp kayalık üzerinde yer alıyor. Tepe üzerindeki kayalık alanda yaklaşık 2.20 m. çapında ve 2,5 m. derinlikte ana kayaya oyulmuş sarnıç mevcuttur. Helenistik-Roma ve Bizans dönemine ait seramik parçalarını barındırmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Hitit Barajı ve Açık Hava Tapınma Alanı

 SİVAS  İLÇE: ALTINYAYLA            MAH.-KÖY VE MEVKİİ     Başören Köyü, Gölgediği

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI: 2521       TESCİL TARİHİ: 20.11.1999

GENEL TANIM: Başören Köyü, Akkuzulu Mezrası ve halen arkeolojik kazıların sürdüğü Kuşaklı Höyüğü’nün güneyinde, mezra yaklaşık 1,5 km. uzaklıktadır. Kuşaklı Höyüğü’nün içme suyunun karşılandığı ve dinsel ayinlerin yapıldığı bir alandır. Güney kısmı kayalık ve dik yamaçlardan oluşan bir düzlükte taşlarla set yapılarak gölet oluşturulmuştur. Göletin alt tarafında Hitit yazılı metinlerinde geçen “Huwaşi Taşı”nın bulunduğu tapınma alanının mimari ögeleri, kuzeyde suyun tahliye edildiği taştan örülen kanallar, doğu ve batı yönde bazı mimari kalıntılarının izleri görülür. Kuşaklı Hitit Kralının burada bazı dini törenlere katıldığı Hitit yazılı metinlerinden anlaşılmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Harmandalı Höyüğü

SİVAS  İLÇE:        ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ:    Harmandalı Köyü

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI: 1780      TESCİL TARİHİ: 25.11.1994

GENEL TANIM: Sivas ili, Altınyayla ilçesine bağlı Harmandalı Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Köy; ilçenin güneyinde olup, 17 km’lik stabilize bir yolla ilçe merkezine ulaşım mevcuttur. Höyük; köyün 500 m. güneyinde, Taşlıhöyük Köyü yolu güzergâhı üzerinde tarım arazileri içerisindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kül Höyüğü

SİVAS    İLÇE:     ALTINYAYLA        MAH.-KÖY VE MEVKİİ:      Başören Köyü

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI: 1837          TESCİL TARİHİ: 18.03.1995

GENEL TANIM: Sivas ili, Altınyayla ilçesi, Deliilyas Beldesi, Başören Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Höyük; Başören Köyü’nün yaklaşık 2 km. batısında Bölüşük Deresi’nin oluşturduğu derenin kenarındadır. Kül Höyüğü’nün bulunduğu Başören Köyü’ne ulaşım, Sivas-Malatya Devlet karayolunun Malatya istikameti, Ulaş ilçesi çıkışından, Altınyayla ilçesi, Deliilyas Beldesi ve köylerine ulaşımının sağlandığı stabilize yol ile sağlanmaktadır. Köyden höyük alanına tarım arazisi ve otlak olarak kullanılan alanlar içinden sağlanmaktadır. Höyüğün batı, kuzey ve doğu kısımları tarım arazileri ile çevrilidir. Höyük üzerindeki iki, üç adet kaçak kazı tahribatı yapılmıştır. Höyük yaklaşık 10×50 m. boyutlarında olup, üzerinden toplanan malzemeden Geç Kalkolitik, E.TK.Ç., Geç Tunç, Helenistik dönemlerde iskan gördüğü anlaşılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone