Kalecik Yamaç Yerleşkesi

Altınyayla İlçe Merkezi’nin 8km güneyinde ovaya hakim konumdaki meralık alan yükseltisinin üzerinde, yaklaşık 20-25 metre yüksekliğinde, 20-25 metre çapında batıya doğru yayvanlaşan taşlık mera vasfında tepe şeklindeki yükseltidir. Tepe üzerinde yaptığımız yüzey incelemesinde sadece güney ve güneybatı yamaçta, yoğun olmayan siyah astarlı Erken Tunç Çağı, Hitit ve Ortaçağa tarihlenebilecek amorf seramik parçaları görülmüş olup, yükseltinin güneybatısındaki düzlükte yüzeyde batıya doğru devam eden iki adet apsidal görünümlü duvar kalıntısı izlenmektedir. Tepenin üzerinde güneybatı kısmında insan eliyle açılmış kaçak kazı çukuru görülmüştür. Kaçak kazı çukurundan 50cm derinliğe kadar kültür toprağı izlenebilmektedir. Bir diğer kaçak kazının ise tepenin güneyinde hemen yükseltinin başladığı yerde yaklaşık 1.70m çapında bir delik açıldığı, bunun 80cm genişliğinde 20-25 metre uzunluğunda bir tünel olduğu tespit edilmiştir. Tünel içerisinde yapılan incelemede kültür toprağına rastlanmakla birlikte ham toprağın alınmış ve ana kayaya kadar inilmiş olduğu görülmüştür. Tünelin giriş kısmında hitli ile kırılmış kaya parçaları bulunmakla birlikte tünelden çıkarılan toprakta kültür toprağı niteliği taşımamaktadır.

KALECİK YAMAÇ YERLEŞKESİ-

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ABDULLAH DANİŞMENT KÖY (KONUK) ODASI

Altınyayla’nın 12 km. doğusunda yer alan Mutlubey Köyü’nün Köy İçi mevkiinde yer alan taşınmaz, hafif bir yükselti üzerinde bulunmaktadır. Taş üzerinde toprak sıva ve sıva üzeri alçılar yer almaktadır. Yaklaşık kare plana sahip olan Köy (konuk) odasının doğusunda kendisine göre alçakta yer alan yazlık bir bölüm olup, Konuk odası gibi aynı malzeme tekniği ile yapılmış, kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Üst örtüleri ahşap üzeri düz toprak dam ile örtülüdür. Konuk Evine esas giriş yazlık olarak yapılan alanın içerisinden bir merdiven yardımı ile sağlanmaktadır. Taşınmaz çevresinde yapılan incelemelerde yapının tarihi hakkında herhangi ir bilgiye rastlanılmamıştır. İlgi dilekçede 114 (1903) olduğu bilgisi Abdullah DANİŞMENT’in dedesinden kendisine aktarılan bir bilgidir. Ayrıca yapının dış beden duvarı üzerine sıva çekilmeden önce Osmanlıca yazıların varlığı bilgisi Abdullah DANİŞMENT’ten alınmıştır.

ABDULLAH DANİŞMENT KÖY (KONUK) ODASI

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ALİ AĞA KÖY ODASI

Altınyayla’nın 20 km güneyindeki Taşlıhöyük Köyü’nde yer alan taşınmaz, merkezi bir alanda konumlanmıştır. Moloz taş ve kerpiç kullanılarak yapılan taşınmaz ahşap lentolarla desteklenmiştir. Köy Odası girişine güney cephede yer alan tek kanatlı bir kapı yardımı ile giriş sağlanmaktadır. Girişin doğu ve batısında iki tane yüklük yer almaktadır. İki ayrı ahşap tavanın varlığıyla, aynı çatı altında farklı iki mekan algısı oluşturulmak istenmiştir. Tavan merkezinde yer alan madalyon içerisinde hilal içerisinde on iki yıldız ve çiçek motifleriyle farklılık yaratılmıştır. Ayrıca yapının güneyinde yer alan ahşap tavan üzerinde madalyon dışında boyama motifleri de dikkat çekmektedir. Taşınmaz çevresinde yapılan incelemelerde yapının tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Mülkiyet sahibi Mehmet NAZLIM’ın dedesinden kendisine aktarılan bilgiye göre 1860’larda yapıldığı söylenmektedir.

ALİ AĞA KONUK ODASI (ALTINYAYLA)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

GAZİ İBİCEK KONUK ODASI

Konuk odası dikdörtgen planlı, tek katlı, ahşap hatıllı olarak yöreye özgü moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Konuk odası beden iç duvarları tatlı kireç, dış doğu beden duvarı tatlı kireç diğer beden duvarları ise çamur sıvalıdır. Konuk odasının kuzey ve batı cepheleri sağır, güney cephesinde ise iki adet mazgal pencere görülmektedir. Konuk odasına giriş doğu cepheden sağlanmakta olup günümüzde giriş kapısı bulunmamaktadır. Girişin sağında ahşap malzemeden yapılmış bir kızlar sekisi bulunmakla birlikte hemen yanında doğu-batı yönünde yedi adet orijinal ahşap sütun ile çevrelenmiş mum seki yer almaktadır. Mum sekinin hemen sol tarafında toyhane bulunmaktadır. Batı duvarında iki adet küçük ahşap kapaklı gömme dolap ile batı ve kuzey duvarında ahşap askılıklar yer almaktadır. Ahşap askılıların üst kısmı raf şeklinde düzenlenmiş alt kısımları ise ahşap çıtalarla dikdörtgen panolara bölünmüştür. Panoların iç yüzeyleri sade tutulmuş olduğu görülmüştür. Konuk odası yörede diğer konuk odaları ile hemen hemen aynı mimari özellikleri göstermesine karşın iç kısımda mimari ve süsleme özelliği arz eden tavan , kalem işi süsleme vb. gibi unsurlar görülmemektedir. Yapı genel hatlarıyla yöreye özgü geleneksel konuk odaları özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Konuk odasının üst kısmı ahşap mertek üzerine toprak düz damlıdır.

GAZİ İBİCEK KONUK ODASI (ALTINYAYLA)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kurt Deresi Yerleşmesi

     Yerleşim alanı, Deliilyas Beldesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi’nin yaklaşık olarak 4-4.5 km kuzeyinde, doğu batı doğrultusunda uzanan vadinin hemen kuzeyinde doğal kayalık alan ve hemen çevresinde kalmaktadır. Yerleşimin olduğu kayalık alanın kuzeyi kısmen düzlük, diğer kısımları ise kısmen dik yamaç şeklinde olup kayalık alanın yaklaşık olarak 40-50m. güneyinde Kurt Deresi bulunmaktadır.

     Kayalık alanın güney cephe yüzeyinde muhtelif ebatlarda kaya kütlesinin üzeri oyularak yapılmış olan kaya nişleri ile sonradan kısmen düzleştirilmiş olduğu anlaşılan mekanlar görülmüştür. Kaya nişleri genel olarak bir sıralı şekilde, kare ve dikdörtgen formlu olarak yapılmıştır. Kayalık alanın güneybatı tarafında bir insanın rahatlıkla geçebileceği ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olan basamaklı bir kaya mekanı görülmüştür. Bu basamaklı mekanın bir dehliz veya suya ulaşım yolu olabileceği düşünülmekte olup basamaklı kaya mekanın iç kısmı kaçak kazı sonucu tahrip edilmiştir. Kayalık alanın güneyinde kalan Kurt Deresinin hemen kuzeyinde yöreye özgü taşla inşa edilmiş yapı kalıntısı temel izleri görülmüştür. Kayalık alan ve çevresinde yapılan yüzey incelemesinde, alan yüzeyinde, kaçak kazı çukurlarında, yeraltında yaşayan hayvanların yuvalarından çıkarılmış olan toprak içerisinde amorf ve kısmen profil verebilen (kulp,ağız,gövde v.s.) muhtemelen Kalkolitik ve Demir Çağ Dönemlerine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçalarıyla küçük bir adet obsidyen parçası görülmüştür.

     Kayalık alan ve çevresinde görülen bu buluntular ışığında bahse konu bu alanın kutsal alan ve yerleşim alanı olarak iskan görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşim alanın çevresinde muhtelif ebatlarda kaçak kazı çukurları görülmüş olup alan kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiştir.

KURT DERESİ YERLEŞMESİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Altınyayla Merkez Camii

 SİVAS    İLÇE: Altınyayla

MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Altınyayla Kasabası

TESCİL KARARI: 290  TESCİL TARİHİ: 21.10.1988

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Altınyayla Kasabası

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

AYRINTILI TANIM: Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Altınyayla Kasabası’nın Aydın Mahallesi’nde bulunan Altınyayla Camii, H. 1313’de (1895) Ahmet Ağa tarafından Mahmut, Müstak ve Salman adlı ustalara yaptırılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Abdulvahap Efendi Konuk Odası

SİVAS    İLÇE: Altınyayla  MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Kürkçüyurdu Köyü, Köyiçi

TESCİL KARARI 340 TESCİL TARİHİ 31.01.2007

BUGÜNKÜ SAHİBİ: İbrahim ATALAY

AYRINTILI TANIM: Konuk odası dikdörtgen planlı olup güneyde üç adet aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Konuk odasının toyhane bölümünün tavanı ters tavan şeklinde olup ortada kare şeklinde küçük bir göbek yanlarda çıta baskılı ters tavan, asıl kısımda; ortada büyük bir göbek, göbeğin içerisinde bitkisel süslemeler, göbeğin dışı kare şeklinde çerçevelenmiş yine bu çerçevenin içerisinde dikdörtgen panolar içerisine alınmış baklava dilimi motifler, diğer alanlarda yine bitkisel süslemelere yer verilmiştir.Girişin sağında ahşap malzemeden yapılmış kızlar sekisi, sol tarafta yüklük yer almaktadır. Güney cephedeki duvara alçıdan yapılmış mihrap nişi bulunmaktadır. Doğu cephede yer alan ocak günümüzde kapalı durumdadır. Duvarlar iki yönde ahşap panolarla çerçevelenmiş olup üzerinde ahşap raflara yer verilmiştir. Asıl kısım ile mim sekiyi ayıran 7 sıra ahşap direğe yer verilmiş; direklerin gövdeleri sade olup başlıkları süslemelidir. İki adet ahşap kapaklı dolap yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yeldeğirmeni Tepesi Tümülüsleri

SİVAS İLÇE:         ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ: Yücekaya Köyü

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI 2995       TESCİL TARİHİ 29.03.2002

GENEL TANIM: Yücekaya Köyü sınırları içinde kalan tümülüslerin biri; Uzunyayla’nın Altınyayla Ovası’na geçiş yaptığı bir tepenin üzerinde, diğeri ise ovaya doğru inen toprak yolun altında kalmaktadır. Tepe üzerindeki tümülüsün üzerindeki poligon taşı bulunmaktadır. Her ikisi de kaçak kazılarda kısmen tahrip edilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kalecik Höyüğü

SİVAS İLÇE:         ALTINYAYLA     MAH.-KÖY VE MEVKİİ: Paşa köy

KORUMA DERECESİ: 1. Derece Arkeolojik Sit

TESCİL KARARI: 2015   TESCİL TARİHİ: 15.03.1996

GENEL TANIM: Sivas ili, Altınyayla ilçesi, Paşaköy sınırları içerisinde kalmaktadır. Sınırları içerisinde bulunduğu Paşa köyü’nün güneydoğusunda dağ sırasının üzerinde yer almaktadır. Höyüğün kuzeybatı yamacı Paşaköy’ün ulaşımını sağlayan yoldan geçilmekte olup, bu yönden hakim konumdadır. Höyüğün bulunduğu Paşaköyü’ne ulaşım, Sivas-Malatya Devlet karayolu Malatya istikameti, Ulaş ilçesi Çırçır’dan sağa ayrılan Altınyayla ve köylerinin ulaşımının sağlandığı stabilize yol ile sağlanmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone