COŞKUNLAR KONAĞI

Konak kerpiçten yapılmış olup zemin +2 katlı ve beşik çatılıdır. Konağın girişi batı cephededir. Zemin katta; giriş kapısının kuzeyinde iki, güneyinde üç olmak üzere toplam beş adet penceresi bulunmaktadır. Zemin kattaki giriş kapısından ara mekâna geçilmekte olup bu mekânının kuzeyinde, orta kısmında üst katlara çıkışı sağlayan kapı; bu kapının doğusu ile batısında odalar ile güneyinde bir oda ve kiler yer almaktadır. Ara mekânın güneyindeki oda kare planlıdır. Odanın batı duvarında iki, güney duvarında ise birer adet penceresi bulunmaktadır. Ara mekânın güney duvarında üst katlara çıkışı sağlayan kapı; bu kapının doğusunda banyosu bulunmaktadır. Ara mekânın güneyinde yer alan dikdörtgen planlı odanın batı duvarında ahşap sedir görülmektedir. Odanın kuzey duvarında dolap ve kuzeydoğusunda gömme dolap görülmektedir. Odanın doğu duvarında; ocak, ocağın güneyinde gömme dolap; güney duvarda yine ahşap gömme dolap ile bu dolabın iki yanında yüklükler görülmektedir. Ara mekânın güneydoğusunda bulunan kiler, dikdörtgen planlı olup güney duvarında dikdörtgen mazgal penceresi bulunmaktadır. Üst katlara çıkışı sağlayan ahşap korkuluklu merdivenden birinci kata ulaşılmaktadır. Birinci katta ara mekân ulaşılmakta olup ara mekanın kuzeyinde iki, güneyinde üç odası ve batıda cumbası bulunmaktadır. Ara mekânın güneyinde yer alan odalardan batıdaki ilk odada sedir ile cağlık görülmekte olup aydınlatma amacıyla beş adet penceresi mevcuttur. Güneydeki ikinci oda, dikdörtgen planlı olup banyo ve tuvalet olarak kullanılmaktadır. Güneydeki üçüncü oda, dikdörtgen planlı olup giriş kapısının batısında dolap ile mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Güney duvarında ise iki adet penceresi görülmektedir. Birinci katta batıda cumbasının ahşap korkulukları vardır. Birinci katta doğuda; ikinci bir giriş kapısı bulunmaktadır. Ahşap merdivenden ikinci kata ulaşılmaktadır. İkinci kat çatı katı olup güneyde yer alan bir kapı ile ara mekâna girilmektedir. Bu mekâna açılan doğuda ve batıda iki adet oda bulunmaktadır. Batıdaki oda kare planlı olup cumbalı balkonu bulunmaktadır. Doğudaki oda kare planlı olup doğu duvarı boyunca uzanan ahşap sediri görülmektedir. Ahşap sedirin bulunduğu alan dışarı doğru taşırılarak çıkma şeklinde yapılmıştır. Çıkmanın bulunduğu doğu duvarda iki adet ahşap dikdörtgen pencere ile kuzey ve güney köşesinde birer adet penceresi mevcuttur. Çatı katının iç kısmı saman karışımı çamurla sıvanmıştır. Konağın iç kısmı ahşap düz tavanlı, dışı ise kiremit ile örtülü ve beşik çatılıdır. Konağın doğu dış duvarında çatının altında “1929” yılı okunmakta olup ev halkı; konağın bu tarihten daha eski bir zamanda yapıldığı bilgisini vermiştir.

COŞKUNLAR KONAĞI (AKINCILAR)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Abana (Göllüce) Köyü Kilisesi

İL: SİVAS              İLÇE: Akıncılar     MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Akıncılar

TESCİL KARARI: 1146 TESCİL TARİHİ: 30.01.2009

GENEL TANIM: Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı kilisenin üst örtüsü ve duvarları büyük oranda yıkılmıştır. Kemer kavisleri köşeleri kapı pencerelerde kesme taş malzeme, diğer kısımlarda moloz taş malzeme kullanılmıştır. Batı cephenin ortasında yer alan kapının kalan izlerden yuvarlak kemerli olabileceği muhtemeldir. Doğuda yer alan apsis tekli yuvarlak dışa taşkın ve apsis yine bir nişle vurgulanarak dışa çıkıntı yapmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone