Karapınar Köyü Camii

Ayrıntılı Tanım: Dikdörtgen planlı olan caminin üzeri düz dam iken sonradan sac malzemeli kırma ile kapatılmıştır. Caminin beden duvarları moloz taş malzemeden yapılmış olup üzerleri saman katkılı çamur sıva ile sıvanarak kireç badana yapılmıştır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Caminin girişi batıda yer almaktadır. Girişin önünde bir ön mekan yapılmıştır. Camiye batıda yer alan tek kantlı ahşap kapı ile giriş sağlanmıştır. Harim mihraba dik uzanan üç sahından oluşmaktadır. Harimde üst örtüyü taşıyan sütunlar ahşap olup toplamda dönderli sıra halinde sekiz adet ahşap sütun vardır. Caminin zemini ahşap, duvarlar alçı sıvalı, tavan çıtalı ahşap tavan olup mihrap önünde, orta sahında oyma tekniğinde yapılmış ahşap tavan göbeği bulunmaktadır. Yuvarlak formlu tavan göbeğinin etrafı dikdörtgen oluşturacak şekilde iki sıra bordürle çevrelenmiştir. Dıştaki bordürün etrafında hayat ağacı motifleri ve üçgen şekiller yer alırken ikinci bordürde sadece hayat ağacı motifleri yer alır. Dikdörtgen oluşturan çerçevenin birleştiği köşelerinde üçgenler oluşmuş ve bu üçgen alanların içerisi bitkisel formlu bezeme ile doldurulmuştur. Tavan göbeğinde kıvrık bitki dalları, hayat ağacı, çiçekler ve geometrik bezeme birlikte kullanılmıştır. Yan sahınların tavan bölümü ise sade tutulmuş olup çıtalı ahşap tavandır. Kadınlar mahfili mihrabın karşısında olup ahşap malzemeden inşa edilmiştir. Yuvarlak kemerli mihrab nişi alçıdan yapılmış olup oldukça sade düzenlenmiştir. Ahşap malzemeden yapılan minberin merdiven korkulukları oyma tekniğinde yapılmıştır. Minberin köşkünde ahşap kafesli detaylar mevcuttur. Minberin yan aynalıklarında ve merdiven korkuluklarında benzer bezemeler görülür ki bitkisel motifler ve iç içe geçmiş daire formlu geometrik şekiller ahşap oyma tekniğinde yapılmıştır. Kadınlar mahfilinin zemini ahşap, korkulukları ahşap tornalı olarak düzenlenmiştir. Caminin içerisi batıda bir adet, güneyde iki adet, doğuda bir adet mazgal pencere ile aydınlatılmıştır.

Genel Tanım : Kuzey – güney istikametinde eğimli bir arazi üzerine konumlanmış olan yapı dikdörtgen planlı ve üzeri düz toprak damlıdır.

Gözlemler:Harap durumda olan caminin acil onarıma ihtiyacı vardır.

Karapınar Köyü Camii

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın