Karahan Deresi Kutsal Alanı

Sivas İli, Merkez Eğribucak Köyüne kuş uçumu 950m. Mesafede, Eğribucak Köyü karayolunun yaklaşık olarak 500m. Doğusunda, Gelin kayasının hemen batısında kalan, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 1487 rakımlı kaya bloğu üzerinde yer almaktadır. Kutsal alana Eğribucak Köyü’ne yaklaşık 1km. kala Eğribucak Köyü karayolundan sağa ayrılan toprak yoldan ulaşılmaktadır. Kutsal alan kayalık alanın üst kısmında yer almakta olup alana kayalık alanın güneybatı uç kısmındaki eğimli yerden çıkılmaktadır. Alan üzerinde kaçak kazı çukurları görülmekte olup alan yüzeyinde Tunç ve Roma Dönemlerine tarihlenebilecek seramik parçaları, Roma dönemine ait olabileceğini düşündüğümüz küçük bir cam parçası ile insan veya hayvan iskeletine ait olduğu anlaşılamayan kemik parçaları görülmektedir. Kaya kütlesinin kuzey tarafı adeta bir kale burcunu andırır biçimde şekillendirilmiştir. Alanın hemen üst kısmında yaklaşık olarak 6m. Uzunluğunda , 2.50m. genişliğinde kaya kütlesinin düzleştirilmesi ile oluşturulmuş bir mekan bulunmaktadır. Ayrıca kutsal mekanın bulunduğu kayalık alanın batısında kalan yüzeyinde 50x70cm. ebatlarında, 50cm. derinliğinde bir adet kaya nişi bulunmaktadır. Yüksek dar ve uzun bir kayalık kütlesi üzerinde yer alan mekanın ölçüleri itibariyle yerleşime elverişli olmaması nedeniyle bu alanın kutsal mekan olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.

Karahan Deresi Kutsal Alanı

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın