Kalecik Yamaç Yerleşkesi

Altınyayla İlçe Merkezi’nin 8km güneyinde ovaya hakim konumdaki meralık alan yükseltisinin üzerinde, yaklaşık 20-25 metre yüksekliğinde, 20-25 metre çapında batıya doğru yayvanlaşan taşlık mera vasfında tepe şeklindeki yükseltidir. Tepe üzerinde yaptığımız yüzey incelemesinde sadece güney ve güneybatı yamaçta, yoğun olmayan siyah astarlı Erken Tunç Çağı, Hitit ve Ortaçağa tarihlenebilecek amorf seramik parçaları görülmüş olup, yükseltinin güneybatısındaki düzlükte yüzeyde batıya doğru devam eden iki adet apsidal görünümlü duvar kalıntısı izlenmektedir. Tepenin üzerinde güneybatı kısmında insan eliyle açılmış kaçak kazı çukuru görülmüştür. Kaçak kazı çukurundan 50cm derinliğe kadar kültür toprağı izlenebilmektedir. Bir diğer kaçak kazının ise tepenin güneyinde hemen yükseltinin başladığı yerde yaklaşık 1.70m çapında bir delik açıldığı, bunun 80cm genişliğinde 20-25 metre uzunluğunda bir tünel olduğu tespit edilmiştir. Tünel içerisinde yapılan incelemede kültür toprağına rastlanmakla birlikte ham toprağın alınmış ve ana kayaya kadar inilmiş olduğu görülmüştür. Tünelin giriş kısmında hitli ile kırılmış kaya parçaları bulunmakla birlikte tünelden çıkarılan toprakta kültür toprağı niteliği taşımamaktadır.

KALECİK YAMAÇ YERLEŞKESİ-

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın