Kale Tepe Höyüğü

Kangal İlçesine 33 km. uzaklıktaki Elkondu Köyü’nün hemen kuzeyinde, güney-batı, kuzey-doğu doğrultusunda uzanan 1815 m. rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Höyüğün eteğinde köylülere ait günümüz yapılar ile büyük bir kısmı yıkılmış yapı kalıntıları bulunmaktadır. Höyük üzerinde muhtelif ebatlarda birkaç adet eski kaçak kazı çukurları görülmekte olup, bu kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiştir. Yerleşim üzerinde ve çevresinde 2. Bin, 3. Bin ve Orta Çağ Dönemine ait amorf ve profil veren seramik parçaları ile bir adet bronzdan yapılma kırılmış haç parçası görülmüştür. Çevresindeki tarım arazilerine ve su kaynaklarına hâkim konumdadır. Höyüğün üzerindeki buluntular ışığında höyüğün M.Ö. 3. Bin, 2. Bin ve Orta Çağ’da iskân gördüğü anlaşılmaktadır.

Kale Tepe Höyüğü

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın