Kabasakal Köyü Konuk Odası

Genel Tanım: Sivas İli, Merkez İlçe, Kabasakal Köyü’nde yer alan konuk odası yöresel sivil mimarlık örneği olup, tapunun 130 ada, 9 nolu parselinde yer almaktadır.

Ayrıntılı Tanım: Kare planlı olup asıl girişi doğu taraftadır. Ancak yapının güney cephesine, giriş kapısının önüne sonradan bir hol eklenmiştir. Holün doğu ve güney duvarlarının birleştiği köşe yuvarlaklaştırılmıştır. Yapı doğu-batı yönünde kot farkı bulunan bir arazi, üzerine konumlandırılmıştır. Yapının temelinde düzgün blok taş, beden duvarlarında ise moloz taş malzeme kullanılmıştır. Batı beden duvarı üzerinde bir niş içerisine yerleştirilmiş dışa doğru genişleyen ters mazgal pencere şeklinde oluşturulmuş iki adet dikdörtgen formlu pencere yer alır.  Güneyde de iki adet mazgal pencere vardır. Yapının üzerinin düz toprak dam olduğu ancak sonradan üzerinin sac kaplı sundurma çatı ile kapatıldığı görülmüştür. Dış beden duvarları saman katkılı çamur sıva ile sıvanmıştır. Sıvalarda dökülmeler mevcuttur. Konuk odasının kuzey duvarına bitişik şekilde inşa edilmiş metruk bir yapı, doğu tarafında ise enkaz yığınından yapıya bitişik başka bir yapının olduğu anlaşılmaktadır. Giriş kapısının önüne sonradan yapıldığı düşünülen hol kısmına çift kanatlı ahşap kapı ile geçiş sağlanmıştır. Holun tavanı ahşap mertekli, duvarlar saman katkılı çamur sıvalı, zemin ise beton harç sıva ile sıvanmıştır. Holde mimari ve süsleme bakımından özellik arz eden herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Asıl odaya doğuda yer alan tek kanatlı ahşap kapıdan giriş sağlanmıştır. Girişin solunda güney duvarda muhdes bir lavabo ve lavabonun üzerine duvara oyulmuş bir niş yer almaktadır. Odanın zemini taş olup sonradan beton harçlı müdahale görmüştür. Tavan çıtalı ahşap ters tavan olup üç adet tavan göbeği vardır. Yuvarlak formlu ve bitkisel bezemeli tavan göbekleri form ve bezeme açısından birbirinin benzeri şeklinde düzenlenmiştir. Tavan etekleri üçgen zigzaklar içerisindeki hayat ağacı motifleri ile hareketlendirilmiştir. Duvarlar içeride de saman katkılı çamur sıva ile sıvanmış ve üzeri kireç ile badana edilmiştir. Duvarlar ahşap çıtalarla bölünerek panoluklar oluşturulmuştur. Batı duvar hariç diğer üç yönde ahşap raflar yer almaktadır. Odanın içerisi birbirine bursa kemerleri ile bağlanan sekiz adet ahşap sütun ile “L” şeklinde bölünmüştür. Kemer alınlıklarında da tavan eteklerinde olduğu gibi hayat ağacı motifleri yer almaktadır. Batı ve kuzey yönde yer alan ve ahşap olan seki sonradan beton harçlı sıva ile sıvanmıştır. Kuzey tarafta küçük ahşap bir gömme dolap ve yüklük yer alır.

Kabasakal Köyü Konuk Odası

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın