İncili Hanım Türbesi

SİVAS MERKEZ  Rahmi  Günay Caddesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 22.07.1983 TESCİL KARARI: 4468 

AYRINTILI TANIM:

Dış ölçüleri 3.65 x3.65 m. olan kare alan, yerden0.20 m. yüksekliği olan kesme taşlarla belirlenmiştir. Bu alanın köşelerine yerleştirilmiş; kare kaide gövde ve başlıklara sahip dört sütun birbirlerine gemi teknesi biçimli kemerlerle bağlanmıştır. Kemerlerin üstünde moloz taş ve araları kireçli harçla inşa edilen kubbe yer almaktadır.

 Sivas il merkezinde kabak yazısı yönüne giden Rahmi Günay Caddesi üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi içerisindedir. Yazılı kaynaklar ve halen yaşayan yaşlılar bugün Numune Hastanesinden başlayıp Endüstri Meslek Lisesine kadar uzanan ve kabak yazısı denilen sahanın daha önceleri şehrin mezarlığı olduğunu belirtilmektedir.  İşte o mezarlıktan günümüze kadar gelmeyi başaran anonim türbeye halk arasında “İncili Hanım Türbesi” denilmektedir.

Baldanken tarzında inşa edilen türbenin mimari üslubu malzemesi ile XVIII. Yüzyılda yapıldığı izlenimini vermektedir. Tarihini kanıtlayabilecek üzerinde kitabesi yazılı sandukası olmadığı gibi İncili Hanım hakkında da yazılı belgeye rastlanmamıştır.

İç köşeliklerde kubbeye geçişler pandantifler aracılığı ile sağlanmıştır. Kubbe içten sıvalı olup sıvaların büyük bölümü dökülmüştür. Sütunların dışında kalan bölümleri çok harap olmuştur. Kubbenin ortasında altıgen bir açıklık vardır. Bu açıklık ilk yapıldığı dönemde düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş kanısını vermektedir. Altıgeni meydana getiren kenarlarda düzgün taşlar kullanılmıştır. Bu düzgün taş örgü kubbenin diğer yerlerinde görülmemektedir. Bu uygulama ile de baldanken tarzında ki bu türbenin üstünde böyle bir açıklık bırakılabileceği akla gelmektedir.

Kare alanın köşelerinde yer alan sütunlar 150 cm. yüksekliğindedir. Blok taştan kesilerek elde edilen sütunların kaide ve başlığı yekpare olarak çıkarılmıştır.0.65 m. ölçüsündeki bir tabandan kare gövdeye geçiş pahlanarak sağlanmıştır. Gövdenin her bir kenarı 0.40 m. dir. Yarım silindir bir silmeden sonra başlığa geçilmektedir.

Gemi teknesi biçimindeki dört kemeri de 0.50 metrelik bir girinti içindedir. Bu kemerleri birbirine bağlayan 0.10 x 0.10 metrelik ahşap gergiler her kemer açıklığında da mevcuttur.

Sadece batı yönündeki kemerin sağ dış alınlığında yeşil sırlı iki tuğla günümüze kadar gelebilmiştir. Kare biçimli bu iki tuğlanın sırları da yer yer dökülmüştür. Bu uygulamanın yapının dış yüzlerinde devam edebileceği düşünülmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın