Hükümet Konağı

SİVAS MERKEZ Hükümet Meydanı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Maliye Hazinesi 

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646 

AYRINTILI TANIM: 

“Yapı 1884 senesinde Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından iki katlı ve 42 odalı olarak yaptırılmıştır. Zamanla ihtiyaçlara cevap veremediği için Vali Muammer Bey zamanında 1913 yılında 22 odalı üçüncü bir kat eklenmiştir.

Simetrik olarak düzenlenen yapı, 20×50 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Yapının kuzey ve güney cephelerinin ortaları dışarı taşırılmıştır. Yapı bodrum kat ile birlikte dört katlıdır. 1913 yılında yapıya ikinci katın eklenmesiyle dönem özelliği olarak uzun saçaklar, eli belindeler ve bir kırma çatı yapılmıştır.

Yapının ön cephesi Hükümet Meydanı’na bakan güney cephesidir.50,25 m. uzunluğun olan cephenin tam ortasındaki7,40 m. ölçüsündeki bölüm2,20 m. dışarı taşırılarak üçlü giriş oluşturulmuştur. Bu girişteki dört sütunun beden duvarında gömme sütun şeklinde karşılıkları vardır. Ana girişin üzerinde basık sivri kemer bulunmaktadır. Yanlardaki küçük aralıklar ise sivri kemerlerle geçilmiştir. Sütunlar silmeli başlıklara sahiptir. Girişin çıkıntısı birinci katta iç mekana dahil edilmiş, buradaki mekan genişletilmiştir. Sonradan yapılan ikinci katta ise bu bölüm balkon olarak düzenlenmiştir. Zemin kat ve birinci kat pencereleri dikdörtgen formlu olup, pencerelerin kenarlarına yapılan0,25 m. enindeki niş kuşatma kemerleriyle cepheye hareketlilik kazandırılmıştır. İkinci katta da yine dikdörtgen pencereler vardır. Kat ayrım bölümlerine de birer silme yapılmıştır.

Yapı yaklaşık2 m. genişliğinde saçaklara sahiptir. Saçakların altına pencerelerin arasına gelecek şekilde eli belindeler düzenlenmiştir. Yapı yaklaşık4 m. yüksekliğindeki kırma çatı ile örtülmüştür. Yapının ortasındaki dışarı taşırılan bölümlerin çatıları yan mekanların saçak seviyelerinden1,80 m. yüksekte başlatılmış ve meyillerinin az verilmesiyle çatıların ana mahyaları yapının ortasında birleştirilmiştir. Çatı Marsilya tipi kiremit ile kaplanmıştır.

Dikdörtgen planlı olan yapının ortasında yaklaşık4 m. genişliğinde bir koridor vardır. Mekanlar, bu koridorun etrafında sıralanmıştır. Bodrum kat dış duvar kalınlığı1.50 m. olan yapının iç duvarları tuğla olduğundan0,20 m. olarak düzenlenmiştir. Bodrum katta toplam 23 oda bulunur. Bodrum kattan yapının batısındaki merdivenlerle zemin kata çıkılmaktadır. Zemin kattan itibaren ikinci kata hem yapının batısındaki merdivenlerden, hem de yapının kuzey cephesinin ortasındaki merdivenlerden çıkılabilmektedir. Zemin kat1,20 m. duvar kalınlığına sahiptir. Bu katta toplam 13 oda bulunur. Birinci katın0,80 m. duvar kalınlığı vardır. Ortadaki koridorun etrafına toplam 14 oda sıralanmıştır. İkinci kat0,35 m. duvar kalınlığına sahiptir. Bu katta da yine koridor etrafında toplam 15 oda düzenlenmiştir.

Sivas Hükümet Konağı genel olarak sade bir düzenlemeye sahiptir. Dışarı taşırılan giriş bölümleri, pencerelerin üzerlerindeki yarım daire kemerlerle sivri kemerler ve kat ayrımlarındaki silmeler, uzun ahşap saçaklar ve eli belindeler cepheleri hareketli gösteren uygulamalardır. Sivas Hükümet Konağı’nda Ampir Üslup özelliği olan üçlü giriş uygulaması vardır. Yapı sonradan yapılan ikinci kattaki saçaklar ve eli belindeler ile Milli Mimarlık özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Oldukça sağlam ve kullanılabilir olan yapı günümüzde hala Hükümet Konağı olarak kullanılmaktadır. “ (Mustafa Bulut, “Sivas’taki Geç Dönem Osmanlı Kamu Yapıları”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas 2007, s. 26-29.)

YAPILAN ONARIMLAR:

1913 yılında üçüncü kat ilave edilirken birinci ve ikinci katlar onarım görmüş. 1964 yılında alt kat zemine beton döşenmiş bazı odalar tadilat görmüştür. Yapı 1975–81 yılları arasında yapılan büyük restorasyondan başka bir de 2005 yılı içerisinde restore edilmiştir. 2005 yılı restorasyonu daha çok yapının iç mekanı ile ilgilidir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın