Hoca İmam Camii

Genel Tanım: Sirer Caddesinin güneyinde Ulu Camii Sokağı ve Hoca İmam Sokağı arasındaki hafif meyilli bir arazi üzerinde yer alan yapı dikdörtgen planlıdır.

Gözlemler: Çeşitli dönemlerde onarılan cami günümüzde çok katlı binalar arasında kalmıştır.

Yapılan Onarımlar:  1953 yılında yapılan büyük onarımda batı duvarı yıkılarak asıl ibadet alanı genişletilmiştir. 1958 yılında minare yapılmıştır. En son 2006 yılında onarılmıştır.

Ayrıntılı Tanım:.Gerek bulunduğu parsel gerek geçirdiği onarımlar nedeniyle yamuk bir plana sahip olan cami meyilli bir arazi üzerinde yer almaktadır.

Caminin harimi, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri, kısmen batı cephe önündeki küçük bir avlusu ve bu avluda yer alan ıslak mekanları ile harimin batı kesiminin altında yer alan bir bodrum kattan oluşmaktadır. Avludan yapıya girişler kuzey cephede minare kaidesinin iki yanından sağlanmaktadır. Doğudakinden son cemaat yerine, batıdakinden ise caminin batı bölümünün altında yer alan ve günümüzde kadınlar bölümü olarak kullanılan bodrum kata giriş sağlanmaktadır.

Son cemaat mahallinden türbe alanına giriş ile minare çıkışı sağlanmaktadır.  Harim mihrap duvarına paralel iki sahın olarak düzenlenmiştir. Güneydeki sahın kuzeydekinin yaklaşık üç katı genişliktedir.Harim alanı girişi sağ tarafında yer alan merdivenle harimin batı taraf üst kısmında bulunan mahfil katına çıkılmaktadır. Harim mekanının üzerini örten süslemeli ve özenli işçiliğe sahip olan ahşap tavanın tamamı günümüzde yağlı boya ile boyanmıştır.

Üç köşeli mihrap nişinin dış yan köşelerinde kare kaide üzerinde, burmalı gövdeye sahip ikişer sütunce yer almaktadır. Süslü ve ince işçilikli mihrap nişi de tamamen yağlı boya ve yaldızla boyanmıştır.

Harimin doğu duvarında iki pencere arasındaki yarım daire şeklinde bulunan ahşap vaaz kürsüsüne ise ikinci penceredeki duvar içinden geçen üç basamakla çıkılmaktadır. Kuzey cephede yer alan tek şerefeli kesme taştan minaresi 1958 yılında yapılmıştır.

50-100 cm yüksekliğindeki cami bahçe duvarlarının üzerlerinde demir doğrama korkulukları mevcuttur.  Caminin çevresinde yer alan sokak ve caddelerin zaman içerisinde dolgu nedeni ile yol kotu yükselmiştir.

Hoca İmam Camii

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın