Haydar Bey Konağı

Ayrıntılı Tanım: Konak zemin + 1 kat olarak inşa edilmiş olup üzeri beşik çatılıdır ve çatının üzeri sac ile kapatılmıştır. Yapı kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Ahşap karkas arası moloz taş malzeme ile inşa edilen yapının üzeri beton katkılı harç ile sıvanmıştır. Yapıya doğu, batı ve kuzeyde olmak üzere üç farklı kapı ile giriş sağlanmıştır. Orta sofalı konağın zemin katında kuzey ve güney yönünde ikişer adet oda bulunmaktadır. Sofanın zemini toprak dolgu, tavan ise çıtalı ahşap ters tavandır. Tavan göbeğinde çarkıfelek motifi ve geometrik motifler yer almaktadır. Sofanın batısında yer alan ahşap merdivenlerle birinci kata çıkılmaktadır.  Birinci katın sofasının zemini ahşap, tavan ise zemin katla aynı özelliklerde olup çıtalı ahşap ters tavandır. Tavan göbeğinde çarkıfelek motifi ve geometrik bezemelere yer verilmiştir. Sofanın batı cephesinde iki adet dikdörtgen formlu pencereye yer verilmiştir. Pencerenin önünde ahşap bir sedir yer almaktadır. Kuzey duvar üzerinde bir adet alçı mumluk vardır. Birinci katta da 4 adet oda mevcuttur. Plan olarak zemin katla benzerlik gösterir. Odalara geçiş sağlayan kapılar üzerinde dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış baklava dilimi motifler yer almaktadır

12

haydar-bey-konagi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın