HAMZALI ÇAYI MEZARLIĞI

Sivas ili, Gemerek ilçesi, Çepni Beldesinin yaklaşık olarak 6-6,5 km. doğusunda, Keklicek Köyünün yaklaşık olarak 3,5 km. güneybatısında, Çepni-Keklicek karayolunun yaklaşık olarak 50-100 m. Kuzeyinde, tespit edilen Hamzalı Çayı Yerleşiminin yaklaşık olarak 190 m. Güneybatısında yer almaktadır. Mezarlığın bulunduğu taşınmaz günümüzde tarla mahiyetinde olup yüzeyinde muhtelif ebatlarda taş malzeme, kemik parçaları, Roma Dönemine tarihlendiğini düşünülen seramik parçaları ile pişmiş toprak lahit parçaları bulunmaktadır. Tarlanın yüzeyi daha önceden muhtemelen iş makinası ile düzlenmiş olup yüzeyde görülen buluntuların bir kısmının yapılmış olan tarla düzleme çalışmaları sonucunda bir kısmının da tarlanın pulluk ile sürülmesi neticesinde yüzeye çıkmış oldu ve büyük oranda tahribata uğramış olduğu anlaşılmaktadır. Alan yüzeyinde günümüz itibariyle belirgin bir mezar yapısı görülmemekle birlikte yüzeyinde görülen buluntular ışığında alanın, yakınındaki tescilli Hamzalı Çayı Yerleşimin Mezarlığı (Nekropolü) olabileceği düşünülmektedir.

HAMZALI ÇAYI MEZARLIĞI (GEMEREK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın