Gümüşlü Köyü Camii

Camide herhangi bir kitabe mevcut değildir. Yalnız camii giriş kapısı üzerindeki kemerde üzeri yağlı boyalı, Arapça 122 ya da 126 rakamları rahatlıkla okunmaktadır. Buna göre caminin miladi 1844 ya da 1846 yıllarında yapılmış olduğu muhtemeldir. Ayrıca 1220 hicri tarihinde yapılmış olma ihtimaline binaen, caminin miladi 1805 yılında yapılmış olması ihtimal dahilindedir. Camii kuzey güney doğrultulu dikdörtgen planlı olup, düz tavanlı, iki sahınlı, üç yönlü beşik çatı örtülüdür. Camii kesme taş ile inşa edilmiştir. Camiye, kuzey cepheye eklenen muhdes kısmın doğu tarafından girilir.

Harime giriş kapısı caminin kuzeyindedir. Kemerli çift kanatlı orijinal kapıdan harime girilir. Girişin sağından ahşap fevkaniye çıkılır. Fevkani ve üst örtüyü caminin ortasında yükselen ahşap bir sütun taşımaktadır. Sütun altıgen gövdeli olup, orta kısmında prizmatik bir bilezikle hareketlendirilmiş ve harimi iki sahına bölmüştür.

Mihrabı taş olup dikdörtgen bir kontur içine alınmıştır.  İki sıra kontur içine alınan mihrap nişi yarım kubbe şeklinde bir tepelikle son bulur. Mihrabın tepeliğinde ise taş üzerine işlenmiş alem yer alır. Harim, orijinalinde batıda iki mazgal pencere ve doğuda bir kare pencere ile aydınlatılmakta imiş.

Ancak içerisinin az ışık alması sebebiyle mazgal pencerelerin altına birer kare pencere ile orijinal kare pencere kapatılıp, üstünde ve fevkaniye bakan kısımda birer dikdörtgen pencere açılmak suretiyle pencere sayısı artırılmıştır. Caminin temelinin etrafına sonradan beton dökülmüştür. Orijinal üst tavan örtüsü çürüdüğü gerekçesiyle 15 yıl önce sökülerek düz tahtalarla ile kapatılmıştır. Mihrabı, minberi, giriş kapısı ve duvarları orijinalliğini korumaktadır.

Gümüşlü Köyü Camii

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın