Gemerek Yeniköy Tümülüsü – 2

Hasso Tepesi mevkii Sivas ili, Gemerek İlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sözkonusu alan: Gemerek İlçesinin harita uzunluğu olarak 28km. mesafedeki, Yeniköy Köyü’nün 4km. güneyinde, Hayriye Köyünün ise 2,5km. batısındaki tarlalık alanda yer almaktadır. Kurulmuştur. Taşınmaz yaklaşık 45m. taban çapında ve 9m. yüksekliğindedir. Söz konusu alanda yapılan incelemeler sonucunda taşınmazın tepe noktasından başalamak süretiyle zemine doğru 90 derecelik açı ile açılmış; 2×3 m. çapında 3m. derinliğinde, 3×3 m çapında 3,5m. derinliğinde ve 4x3m. çapında 3m. derinliğinde üç ayrı kaçak kazı çukurlarına rastlanmış olup bu kaçak kazılar sonucunda üst ve yan duvarlardaki düz kesme taşlar tamamen sökülerek mezar odası yada odaları tamamen tahrip edilmiştir. Yapılış özellikleri göz önününe alındığında taşınmazda düz kesme taşların kullanılmış olması mezar odasının, yığmanın tam merkezinde olması ve arazinin coğrafi durumuna göre zemin üzerine yığma sonucunda yapılmış olması taşınmazın Roma dönemine ait bir Tümülüs olduğu anlaşılmıştır.

Yeniköy Tümülüsü

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın