Fadlum Köprüsü

SİVAS MERKEZ  İşhan Köyü 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Karayolları Genel Müdürlüğü 

Kurul Kararları: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 14.08.1980 tarih ve 11789 sayılı kararı. 

AYRINTILI TANIM:

Köprü; kuzeybatı-güneydoğu yönünde akmakta olan Faldım Irmağı üzerinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilen üç gözlü, üstü hafif meyilli olan köprü yaklaşık olarak50 m. Uzunluğunda ve5,5 m. Genişliğinde ve yaklaşık 6,5–7 m. yüksekliğindedir.

Yekpare düzgün kesme taşların yan yana dizilmesiyle meydana gelen köprü korkulukları40 cm. eninde ve köprünün meyiline göre değişmekle birlikte köprü ortasında90 cm. yüksekliktedir. Köprü gözleri yuvarlak kemerli olup, 10’ar m. genişliğinde açıklığa sahiptir. Mansap ve memba tarafında yer alan ayaklarda ikişer mahmuz vardır. Yapıdaki tek süsleme ögesi memba tarafındaki ilk kemer açıklığının üzerinde yer alan altlı üstlü yerleştirilmiş, bitişik baklava dilimi şeklindeki motiftir. Kitabesi bulunmayan köprü, Geç Osmanlı Dönemi eseridir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın