Soğuk Çermik Kitabeli Havuz

SİVAS MERKEZ Beypınarı-Soğuk Çermik Kaplıcası 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sivas Belediyesi 

TESCİL TARİHİ: 12.01.1996 TESCİL KARARI: 1991 

AYRINTILI TANIM:

Yapı kare planlı olup, taş örgülü, beton sıvalı ve kireç badanalıdır. Giriş kuzey yönden kemerli, kenarları düzgün kesme taşlarla çevrili bir kapı ile sağlanır.  İçerideki kapı üzerinde H. 1322 (M. 1904) tarihli Osmanlıca bir kitabe vardır. Bu kitabede şunlar yazılıdır:

“Bu mevkî-i sıhhatî ve hayr-ı câr-î asr-ı Güzîn-i Abdülhamid Han-ı Sânîde, Sivas Vâlisi Vezîr Reşîd Akif Paşa Hazretlerinin himem-i mahsûsalariyle vücûd-pezîr olmuşdur.1322 (1904)” (Denizli, Hikmet, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 177–178.)

Kitabesinden binanın Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından 1904 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone