Sivaslı Yazarlar

Ülkemizin bilim ve medeniyet merkezlerinden olan Sivas, tarihî geçmişiyle Danişmendli, Mengücekli,  Selçuklu, Eretna ve Osmanlı devirlerinde bilginler, yazarlar, şairler, devlet adamları, askerler ve siyaset adamları yetiştirmiştir.

Selçuklu Türkiyesi’nde “Dâru’l-alâ” (Yücelik Beldesi)  ve “Dâru’l-ulemâ” (Bilginler Şehri) olarak anılan Sivas’ta, bilginin, eğitimin ve sanatın zirvesi olan Selçuklu medreselerinde dönemin bilginleri; tıp, astronomi, hukuk, ilâhiyat gibi pek çok alanda dersler veriyor, eserler yazıyorlardı. O dönemde Sivas’ta yapılmış olan ve günümüzün üniversiteleri olan medreselerin sayıca çokluğu,  dönemin eğitim ve kültür düzeyini çok iyi yansıtır. Şifâiye Medresesi (1217) ve Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1228)  ile 1271 yılında Sivas’ın ufkunda yükselmiş olan üç anıtsal yapı; Gökmedrese, Çifte Minareli Medrese ve Burûciye Medresesi, Sivas’ta bulunan on üç yüksek öğrenim kurumlarından günümüze gelmiş olanlarıdır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone