Kadı Burhaneddin Türbesi

SİVAS MERKEZ  Kayseri kapısı civarı 

TESCİL TARİHİ: 21.01.1983 TESCİL KARARI: A-4053

AYRINTILI TANIM:

Sivas’ta kurulan Kadı Burhaneddin Devleti’nin kurucusu Kadı Burhaneddin Ahmed’in de bulunduğu önce bakımsız olan beş-altı mezarlık sonradan 1966 yılında onarılarak birde türbe yaptırılmış ve bu kişiye saygı olmak üzere bir anıt-türbe haline getirilmiştir.

 Sivas tarihinde bir dönem yaratan, Sivas Sultanı diye ün yapmış olan Kadı Burhaneddin Ahmet, 1399 yılında öldüğü zaman buraya gömülmüştür. Türbe İstasyon Caddesi’nde kendi adı ile anılan mahalle ve Kadı Burhaneddin İlkokulu’nun bahçesindedir. Bu türbe daha sonra Kadı Burhaneddin’in yakınlarının da gömülmesi sonucu aile mezarlığı haline gelmiştir. 1965 yılında türbenin onarımı ele alınmış; Kadı Burhaneddin’in kişiliğine yakışır bir hale getirilmiştir. Etrafındaki mezarlar kaldırılmış,  ‘baldaken’ tarzında kesme taştan dört sütun üzerine oturtulmuş tek kubbeli bir anıt türbe yapılmıştır. Bu türbenin yapımında Sivas Valisi Sayın Vefik Kitapçıgil önderlik etmiştir.

Sivas Şehri adlı eserde; türbe ile ilgili:

‘Sivas’ın güneybatısında Kayserikapı civarında üstü ahşap ve harap, etrafı adi duvarla çevrili bir türbeye halk arasında Kadı Burhaneddin ailesine mahsus türbedir.’ denilmektedir.

Yine aynı eserde türbe içindeki beş kabirden üçündeki yazı okunmuştur. ‘Kabirlerden üzerinde yazı olanlardan ilk ikisi oğlu Mehmet Çelebi ile kızı Habibe Selçuk’a, diğer kitabe akrabasına aittir. Türbedeki yazısız büyük mermer sandukanın Kadı Burhaneddin’e ait olduğunu zannediyoruz.’ denilmektedir.

Kadı Burhaneddin Ahmet, 745 (1345) Ramazan’da Kayseri’de doğmuştur. Oğuzların Salur boyundan Kayseri Kadısı Şemseddin Mehmed’in oğludur. Küçük yaşlarda öğrenime savaş sporlarını öğrenmekle başlamıştır. Mısır ve Hacc’a gitmiş, 1365 yılında Kayseri’ye dönerek Eratna oğullarından Mehmed Bey tarafından kadılık görevine getirilmiştir. Eratna oğlu Mehmed Bey’in kızı ile evlenerek damatları olmuştur.

Mehmed Bey’in ölümü ile yerine geçen Ali Bey, 1378’de kadıyı vezirliğe getirdi. Emirlerinden Kılıç Arslan, Kadı Burhaneddin’i öldürmek istedi; ancak Kadı daha önce davranarak Kılıç Arslan’ı öldürdü. 1381’de iktidara geldi. Amasya Emiri Şadgeldi’yi yenerek öldürdü. Kendini hükümdar ilan ederek sikke bastırdı. Ali Bey’in oğlu Mehmed Bey’i öldürerek kendi adı ile bir devlet kurdu. Osmanlılar Kadı ile pek fazla uğraşmadılar. Erzincan Emiri Mutahharten’i yenerek kendisine bağladı. Karamanoğlulları’nı ve Türkmen Emirliklerini dize getirdi.

Akkoyunlular boy beylerinden kara Yölük Osman Bey’le Kadı Burhaneddin’in arası açılmıştır. Osman Bey, Sivas taarruzundan sonra elde ettiği esirlerle geriye dönerken Kadı Burhaneddin tarafından takip edilmiş; Osman Bey de ani bir baskınla kadıyı esir ederek 1388’de öldürmüştür.

Kudretli bir hükümdar, âlim ve şair bir sultandır. Halk arasında bir veli olarak bilinmesi nedeniyle türbesi eşler arası geçimsizlik ve kayıpları bulma gibi inançlar nedeniyle ziyaret edilmektedir.” (Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 123–125.)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone