Ayrık Otu Efsanesi

“Ayrık otu, otların arasına misafir olmuş ve:

– “Gardaşlar bana bir köklük yer verin,” demiş. Otlar onun bu haline acıyarak onu aralarına al-mışlar. Ancak, ayrık günden güne etrafa kök salıyor, diğer otlara haksızlık edip duruyormuş. Bu duruma çok kızan otlar:

– “Gardaş, hem sonradan geldin, hem de bizim yerimizi daraltıyorsun. N’ olacak senin halin ?” deyince, ayrık:

– “Yeri dar gelen çeksin gitsin, demiş.”[1]


[1] Kadir Pürlü, a.g.e. s. 283

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone