ESKİAPARDI YERLEŞİM ALANI

Merkez Apardı Köyü’nün yaklaşık 2 km güneydoğusunda Yeniapardı Köyünün ise yaklaşık 3 km güneybatısındadır. Taşınmaz ova seviyesinden itibaren güneyde yaklaşık 18-20 m yüksekliğindedir, doğusu sarp kayalık yamaç şeklinde olup bu yönde ayrıca ova tabanında kurumuş bir dere bulunmaktadır. Mera vasfı taşıyan yükseltinin kuzeye doğru devam eden kısmında rakım yükselmekte, batı tarafı ise ana kaya şeklindedir. Yine batı ve güneydoğu tarafında tabanda (ova seviyesinde) sürülü tarlalar bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede güney, güneybatı ve güneydoğu tarafta yüzeyde zayıf miktarda Geç Kalkolitik, Eski Tunç ve Hitit Dönemlerine tarihlenebilecek amorf seramik parçaları ile daha yoğun bir şekilde Demir Devri, Osmanlı Dönemlerine tarihlenen amorf seramik parçalarına rastlanılmıştır.

ESKİAPARDI YERLEŞİM ALANI (Merkez)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın