Eski Mezarlık Alanı

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekent Köyü’nün yaklaşık olarak 700-750m. güneydoğusunda, köy mezarlığının yaklaşık olarak 250m. güneydoğusunda, kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda uzanan sırt alanın üzerinde yer almaktadır. Mezarlık alanın orta kısmında çevredeki tarım arazilerine ulaşımı sağlayan toprak yol, orman örtüsüne ait muhtelif ağaç türleri çevresinde ise tarım arazileri bulunmaktadır. Mezarlık alan üzerindeki mezarların bir kısmının günümüzde kaybolmuş olduğu bir kısmının ise zaman içerisinde tahribata maruz kalmış olduğu gözlemlenmiştir.  Mezarların baş ve ayak şahide taşları muhtelif ebatlardaki iri boyutlu bazalt taşlardan, torak sandukanın çevresi ise yine muhtelif ebatlardaki yöreye özgü daha küçük ebatlardaki bazalt taşlarının çevrilmesi ile oluşturulmuştur. Mezarlar sade biçimli olup mezar taşları üzerinde herhangi bir yazı, süsleme vb. görülmemektedir. Mezarlar doğu-batı doğrultusundadır. Mezarlık alanın içerisinden geçen toprak yolun Gökçekent Köyü yönündeki girişinin hemen güneyinde bir duvar dizimi görülmüştür. Yine mezarlık alan üzerinde muhtemelen Geç Döneme tarihlenebilecek kaba seramik parçaları görülmüştür.

Eski Mezarlık Alanı

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın