Eski Hara Binaları

SİVAS MERKEZ Yapı Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sümer Holding A.Ş. 

TESCİL TARİHİ: 24.04.2007 TESCİL KARARI: 416 

AYRINTILI TANIM:

Sivas Merkez Yapı Mahallesi, 149 pafta, 374 ada, 23 parseldeki aygır deposu; merkezi girişli, enine dikdörtgen planlıdır. Çatısı kırma çatı olup Marsilya ve alaturka kiremitle örtülmüştür. Taş ve tuğla ile almaşık düzende yapılan duvarlar horasan harçlı, yer yer onarım gören bölümleri beton sıvalıdır. Bina köşeleri, pencere, kapı, lento ve sövelerinde kesme taş kullanılmıştır.

Özgün yapıya kullanım süresi içinde daha alçak ve daha kısa dikdörtgen planlı, tuğla duvarlı, beton harçlı, tek eğimli, beton çatılı, betonarme yapı eklenmiştir. Özgün yapının dikdörtgen kısa kenarlarında ve merkezinde olmak üzere dört kapısı mevcuttur. Ek binanın yapılmasıyla kapılardan biri kapatılmıştır. Yapının üçgen alınlıklı merkezi bölümü iki katlıdır. İkinci kata çıkışı sağlayan merdivenler ve 2. kat döşemesi ahşap yapılmış olup bugün yanmış durumdadır. Bu kısmın pencereleri ise alt katta iki yatay dikdörtgen, üst katta iki dikey dikdörtgen ve alınlık kısmında oval bir pencere şeklindedir. Aynı parselde kapısı kilitli diğer bir aygır deposu daha mevcuttur.

147 pafta 374 ada ve 22 parselde bulunan üç aygır deposu ise daha büyüktür. Planı diğer aygır deposunun planına benzemekle birlikte orta kısım iki tarafa da çıkıntı yapmaktadır. Beşik çatılı olup bir kısmı Marsilya kiremit bir kısmı saç kaplamadır. Orta kısım üçgen alınlıklıdır. Duvarlar subasman katına kadar taş örtülü olup daha sonrası tuğladır.

Tavan ahşap kaplamadır. Yer döşemesi dökme mozaiktir. İç kapı ve pencereler ahşap doğrama olup dış kapılar demirdendir. Ahırlara geçmeden önce giriş kısmında karşılıklı odalar mevcuttur. Her iki tarafta da simetrik olan ahırlar enine dikdörtgen planlı olup ahırlara yandan ve ortadan giriş bulunmaktadır.

Ortadaki girişin her iki tarafı da yedişer pencere ile aydınlatılmıştır. Boydan boya beton yalaklar ve bağlama demirleri uzanmaktadır. Taban ise taraklanmış betondur.

Bu kısımlar beşer yatay pencere ile aydınlatılmıştır. Yüksekte bulunan pencerelerin üst kısımları dış cephede silmelerle çevrelenmiştir. Girişin sağ tarafındaki ahır sonradan bölünmüştür. Bölünen kısımda da altı adet bağlama demirinden beşi mevcuttur. Sağ taraftaki ahırın arka cephesine kendisine bitişik, sundurma çatılı muhdes bir yapı eklenmiş olup bu kısma içeriden ve dışarıdan girilebilmektedir.

Giriş kısmında sağ ve sol kollarda bulunan simetrik ahırlara geçişi sağlayan kapılar mevcuttur. Bu ahırlar betonarme kolon ve kirişlerin taşıdığı betonarme tavan döşemesine sahiptir. Simetrik olan ahırlar içinde karşılıklı boydan boya beton yalaklar ve bağlama demirleri bulunmaktadır.

Sivas Merkez Yapı Mahallesi’nde, yaklaşık 800 dönümlük Sivas Şeker arsaları üzerinde, üç adet aygır deposu, idari bina ve lojman binalarından ibarettir.

İlk kullanımına uygun olarak Numune Çiftliği, Atçılık ve Binicilik Merkezi olarak, ayrıca sahip olduğu geniş ağaçlıklı arazide dinlenme ve eğlenme mekânı olarak değerlendirilebilir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın