Derviş Ağa Hamamı

Moloz taş malzemeden inşa edilen hamam doğu batı uzantılıdır. Zemini toprak dolgulu olan yapı bugün oldukça harap durumdadır. Yapıya doğu kısmından tek kanatlı ahşap bir kapı ile giriş yapılır.

Doğuda kare şeklinde üzerinde kaş kemerli geçişlerle kubbeye girişlerin sağlandırğı kubbe fenerli mekan hemen yanında bulunmakta sivri kemerle geçiş sağlanan dikdörtgen şeklinde üzeri tonoz örtülü bir mekan ve batı kısmındaki sıcaklık kısmı enine dikdörtgen şeklinde üzeri kubbeli ve iki yanı beşik tonoz örtülü bir mekandır.

Bu mekanın batı kısmında kaş kemerli bir geçiş görülmekte olup kapalı durumdadır. Günümüzde yapının sadece bu üç mekanı ayaktadır.

Derviş Ağa Hamamı

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın