Değirmenaltı – Alaşehir Tepe Yerleşmesi

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Yıldız Beldesi,  Değirmenaltı

TESCİL KARARI: 2899 TESCİL TARİHİ            : 11.08.2001 REVİZYON     08.06.2010

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez İlçe, Yıldız Beldesi sınırları içerisinde, Belde’nin yaklaşık 3 km güneybatısında, Değirmenaltı Mevkii’nde ve 40°03.281’36°52.753’D coğrafi konumda yer almaktadır. Yerleşme, Yıldız ırmağının kollarından biri olan Karadönek deresinin batı kıyısında yer alan, üzeri düz doğal kayalık bir tepe üzerine konumlanmıştır. Kayalığın dereye bakan doğu kısmı sarp kayalıklardan oluşmaktadır. Derin bir vadi oluşturan dere yatağı üzerinde şelaleler ve eski değirmenlere ait kalıntılar bulunmaktadır. Yaklaşık 250X150 m boyutlarında olan tepe üzerinde, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan, yaklaşık 70X40 m boyutlarında küçük oval bir höyük ile tepenin kuzeyi ve batı bölümlerinde düz teras yerleşmeleri bulunmaktadır. Teras yerleşmeleri günümüzde tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Teras yerleşmeleri ve höyük üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru görülmektedir. Höyüğün güney eteklerinde, yakın zamanda bir kaçak kazı yapılmıştır. Kayalık tepenin kuzey ve doğusundaki sarp kayalıklar üzerinde çok sayıda mağara ve kaya altı sığınakları bulunmaktadır. Doğudaki kayalıklar üzerinde, olasılıkla Ortaçağ’a ait, dere yatağına doğru inen kaya merdivenleri bulunmaktadır. Höyük ve teras yerleşmelerinden toplanan seramik malzeme, Eski Tunç Çağı, Roma devri ve Ortaçağ’a aittir.

Değirmen Altı - Alaşehir

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın