Çarşı Camii” üzerine bir düşünce

 1. MEYDAN CAMİİ (ÇARŞI CAMİİ)

  O zamanki kayıtlarda Zaralı zade Mehmet Paşa Camii diye geçtiği için, camii bu kişinin yaptırdığı tahmin edilmektedir. Mehmet Paşa’nın 1755 yılında öldüğü göz önüne alındığında camii tahminen 1750 yıllarında yapılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlı olan camii asıl ibadet alanı içinde dört sütun üzerine bir kubbe oturtulmuştur. Kuzeybatı köşesinde çift şerefeli, kesme taş örgülü minare yer alır. Minare kaidesinde, minareyi Zaralı zade Lütfullah Paşa’nın, 1809 yılında yaptırdığı yazılıdır.

  Minarenin kitabesinde şöyle demektedir;

  Zaralı zade Cenab-ı pür kerem
  Pir Lütfullah eşrâf-ı kibar
  Bir minare yaptı kim şad eyledi
  Rûh-ı ecdadın ila yevmilkarar
  Geldi bu menkûtla talib tarihin
  Revnak-ı beyti Hudâ nev yâdigâr
  H,1224 (1809)
  Saygılarımla.

Bir cevap yazın