BOĞAZÖREN NEKROPOLÜ

Boğazören Kalesinin yaklaşık olarak 250-300 m. Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Güneye bakan alanın üzerinde muhtemelen tek mezar olarak kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz küçük boyutlu iki mezar (Tümülüs?) ile hemen doğusunda ise mezarlık alan bulunmaktadır. Söz konusu küçük boyutlu mezarlar kaçak kazılar sonucunda büyük oranda tahrip edilmiştir. Kaçak kazı sonucunda açığa çıkarılmış toprak içerisinde mezarda kullanılmış olabileceği düşünülen boyutlu düz/kapak taşlar ile bir adet seramik parçası yer almaktadır. Alanda herhangi bir kemik parçası görülmemiştir. Küçük boyutlu mezarlar olabileceği düşünülen mezarlardaki hafif yükseltiden dolayı konisi bozulmuş küçük bir Tümülüs olabileceği kanaatindeyiz. Alanın doğusundaki mezarlık alan kaçak kazılar sonucunda büyük oranda tahrip edilmiştir. Alan yüzeyinde kaçak kazılar sonucunda çıkarılmış ve mezar yapısına ait olabileceği düşündüğümüz büyük boyutlu düz/kapak taşlar ile biri boyalı olmak üzere birkaç adet seramik parçası görülmüştür. Görülen seramik parçaları Boğazören Kalesi üzerinde görülen seramik parçaları ile aynı döneme ait oldukları anlaşılmaktadır. Kaçak kazılar neticesinde büyük oranda tahrip edilmiş olan alanın yüzeyinde her ne kadar kemik parçaları görülmese de kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış olan taşlardan yakınındaki yerleşimin mezarlık alanı olabileceği kanaatindeyiz.

BOĞAZÖREN NEKROPOLÜ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın