Boğaz Köprüsü

Ayrıntılı Tanım: Sivas’a 10 kilometre uzaklıkta Kızılkavraz grup yolunda yer alan Boğaz Köprüsü kemer formuna göre Selçuklu Mimarisi özelliklerini yansımaktadır. Çeşitli dönemlerde onarım gören köprü 103.30 metre uzunluğunda, 4.95 metre genişliğindedir. Köprü, iki merkez arası mesafesi farklı 6 adet sivri kemer açıklığına sahiptir. Köprü döşemesi tabliyesine göre “Düz Köprüler” grubuna girmektedir. Günümüze oldukça sağlam olan köprü, düzgün kesme taş işçiliği ve özenli topuk ve selyaran elemanlarıyla dikkati çekmektedir.  Kemerler arası ayak elemanları memba yönünde 5 adet üçgen formlu (plan düzleminde) selyaranlarla güçlendirilmiştir. Kemerler arası ayak elemanları memba yönünde 5 adet üçgen formlu (plan düzleminde) selyaranlarla güçlendirilmiştir. Selyaran ve topuk elemanlarının, dolaysıyla köprü ayak sisteminin etrafına geç dönemde destek dolgusu yapılmıştır. Bu dolgu birçok ayak etrafında tahrip olmuştur. Köprünün döşemesinden günümüze özgün eleman ulaşamamıştır ve döşeme asfalt ile kaplıdır. Köprü memba cephesi ayağın doğusunda günümüzde kapatılmış bir kapı açıklığı yer alır. Düzgün kesme taştan sövesi bulunan kapı açıklığı içindeki mekan günümüzde moloz yığınlarıyla dolmuştur. Kapı açıklığının sağ üstünde yer alan i okunamaz duruma gelmiş onarım kitabe taşında 1525 tarihi okunmaktadır. Buradaki odanın yolcuların konaklaması için yapıldığı düşünülmektedir.

 Yapılan Onarımlar: Günümüzde özgün döşeme üzeri asfalt tabaka ile kaplanmıştır. Köprünün çeşitli bölümlerine kısmen beton sıva yapılmıştır. Köprünün güney ucunda, memba yönünde yer alan oda kaba yonu taş ve çimento harç kullanılarak kapatılmıştır.

Gözlemler:  Tümüyle kesme taş ve ince yonu taştan inşa edilen altı gözlü köprü bugün hala kullanılmaktadır. Korkuluk duvarındaki taşlarda eksilmeler mevcuttur.

Boğaz Köprüsü

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın