Bingöl Ve Tepeönü Köyleri Kuştepesi Yerleşimi

TÜRKİYE DOĞAL ve KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
ADI KUŞTEPESİ YERLEŞİMİ

GENEL TANIM: Kuştepesi Yerleşimi; Sivas ili, Merkez İlçe, Bingöl ve Tepeönü Köyleri sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yerleşim Sivas şehir Merkezine yaklaşık 8 km. uzaklıkta olup, Sivas Karayün asfalt yolunun hemen güney bitişiğindeki doğal kayalık tepe üzerinde ve güney eteklerinde kurulmuştur. Yerleşimin bulunduğu üzeri düz ve geniş kayalık tepenin kuzey bölümünde, kuzey sınırı bir sur duvarıymış gibi takip eden doğal kaya yükseltileri görülmektedir. Teras halinde üzeri düzgün olmakla beraber kuzey ucun, güney kısımlarından daha yüksek olması nedeniyle yerleşim düzlüğünde güneye doğru gözle rahatça fark  edilebilen bir eğim mevcuttur. Etrafındaki düzlüklere hakim konumdaki yerleşim, yüksek kayalık bir düzlüğe kurulduğundan ve özellikle doğu ve güney kesimleri dik kayalık kesit şeklinde olduğundan savunmaya da müsaittir. Yerleşimin güneyindeki dik kayalıklarda kayaya oyulmuş birkaç kaya odası bulunmakta, kayaların alt kısmından başlayarak güneye doğru devam eden eteklerde de yerleşim izleri görülmektedir. Yüzeyden toplanan seramik parçaları burada Erken Tunç döneminden başlayarak, orta ve geç tunç çağları ile Demirçağı, Helenistik ve Roma dönemlerinde kesintisiz yerleşim olduğunu ortaya koymaktadır. Tepe üzerinde yerleşimin kuzey-doğu ucundaki kayalıkta oluşturulmuş bir düzlükte kayaya oyulmuş bir çukur yer almakta olup güneyinde yine ana kaya üzerine oyulmuş birkaç merdiven basamağı izlenmektedir. Bu alanın yerleşimde kutsal bir açık hava kült alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Bingöl Ve Tepeönü Köyleri Kuştepesi Yerleşimi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın