Bektaş Köyü Camii

Genel Tanım: Camii Sivas İli, Kangal İlçesinin güneydoğu yönünde 54 km uzaklıktaki Bektaş Köyünde ve sit alanı dışındadır.

Ayrıntılı Tanım: Camii mihraba paralel dikdörtgen planlı olup 14.30×12.20 metre ölçülerindedir. Duvarlar moloz ve kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Duvar kalınlıkları yaklaşık 105 cm’dir. Camii giriş portali hariç komple çimento içerikli harç ile sıvanmıştır. Minaresi kesme taştan, üzerindeki tarihe göre 1985 tarihinde inşa edilmiştir. Camiye, batı cephenin kuzey köşesinden muntazam kesme taştan yapılan kemerli bir giriş içindeki tek kanatlı metal bir kapıdan girilmektedir. Giriş kapısının hemen karşısından fevkaniye merdivenle çıkılmaktadır. Fevkani ahşap olup kuzey ve doğu duvarına bitişik, yaklaşık dört metre genişliğinde, üç sahından müteşekkil harimin iki sahınını kaplayacak şekilde yapılmıştır. Fevkani, harim ve giriş kapısı arasında kalan boşluk ayakkabılık olarak kullanılmak üzere PVC malzemeyle bölünmüştür. Ayakkabılık kısmından harim kısmına girilmektedir. Harim kapatılmıştır mihraba dikey üç sahından oluşmaktadır. Tavanı ahşap olup, tavan ahşap plakalarla yakın zamanda kapatılmıştır. Ahşap tavanı iki sıra halinde dörder ahşap sütun taşımaktadır. Harim duvarları mihrap kısmı hariç yaklaşık bir metre boyunda lambri kaplıdır. Mihrabı muntazam kesme taş olup, mihrap nişi bir sıra silmeyle içe doğru kademelendirilmiş, mihrabın en dış yüzeyinde ise tepesi üçgen alınlıklı çepeçevre yuvarlak bir taş silmeyle kuşatılmıştır. Minber, mihrap ve vaaz kürsüsü ahşap olup yenidir. Harim duvar ve tavanında son dönemde yapılmış yağlı boya süsleme ve yazılar mevcuttur. Camiyi güney, doğu ve batıda bulunan ikişer büyük pencere aydınlatmaktadır. Caminin güneyinde musalla taşı olarak kullanılan iki oyuğu olan yekpare bir taş bulunmaktadır.

Bektaş Köyü Camii

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın