Apa Köyü Konuk Odası

Ayrıntılı Tanım: : Yapı doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ve tek katlı olarak inşa edilmiştir. Doğu-batı yönünde kot farkı bulunmaktadır. Moloz taştan inşa edilen yapının beden duvarları saman katkılı çamur sıva ile sıvanmıştır. Düz toprak damlı konuk odasının üzeri sonradan sac malzemeden yapılmış sundurma çatı ile kapatılmıştır. Yapının güney ve batı duvarının birleştiği cephe yuvarlaklaştırılmıştır. Yapıya giriş batıda yer alan tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmıştır. Kapının kuzeyindeki duvar yaklaşık 30cm kadar uzatılmıştır. Asıl odanın önünde hol(mabeyn) yer alır. Holün sağında güney tarafta atlık olarak isimlendirilen ahır kısmı vardır. Bu bölüme tek kanatlı ahşap kapı ile geçiş sağlanmıştır. Ahırın batı duvarında küçük kare formlu bir pencere yer alır.  Hol ve ahırın tavanı ahşap mertekli olup tavan ahşap direklerle desteklenmiştir. Zemini toprak dolgu, duvarlar saman katkılı çamur sıva ile sıvanmıştır. Bu iki bölümün içerisinde herhangi bir süsleme ve bezeme unsuru bulunmamaktadır. Doğuda yer alan asıl odaya tek kanatlı ahşap kapı ile geçilmektedir. Odanın tavanı ahşap mertekli, zemin ise toprak dolgudur.  Duvarlar tatlı kireç sıva ile sıvanmıştır. Doğu, batı ve kuzey duvarlar ahşap raflarla çevrelenmiş ve bu duvarlar ahşap çıtalarla bölünerek panoluklar oluşturulmuştur.  Güney duvarda yer alan iki adet mazgal pencere ile yapının içerisi aydınlatılmıştır. Girişin solunda, yerden yaklaşık 40 cm yükseklikte etrafı tornalı ahşap korkuluklarla çevrili ve yüklük olarak kullanıldığı ifade edilen oturma sekisi yer almaktadır. Odanın doğu ve kuzey duvarında iki adet ahşap gömme dolap mevcuttur. Mum sekili oda güney ve batı yönünde yedi adet orijinal ahşap sütun ile L biçiminde çevrelenmiştir. Üst örtüyü desteklemek için sonradan sütunlar arasına iki adet ahşap direk eklenmiştir. Bu ahşap sütunlar birbirine bursa kemeri ile bağlanmıştır. Ancak güneyde yer alan kemerler bugün mevcut değildir. Kemer alınlığının doğu yüzü ahşap çıtalarla geometrik bezemeler yapılarak hareketlendirilmiştir. Odanın doğu duvarında ocaklık bulunmaktadır. Oldukça bezemeli ve gösterişli olan ocağın yaşmağı tatlı kireç ile yapılmıştır. Dikdörtgen çerçeve içerisine alınan ocak yaşmağı kabartma tekniği ile yapılmış palmet yaprağı ile sonlandırılmıştır. Ayrıca üst kısımda çerçevenin köşelerinde iki adet bitkisel bezeme ve ocak yaşmağının iki yanında çiçek şeklinde rozetler yer alır.

Apa Köyü Konuk Odası

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın