Alma Deresi Yerleşim Yeri

Alma Deresi Sivas İli, Merkez İlçesi, Kızılca Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sivas İl Merkezinin yaklaşık 20km. kuzeydoğusunda, Kızılca Köyü’nün ise 1.5km doğusunda yer almakta olup, doğal bir tepenin batı yamacında kısmen düzlüklere hakim konumda taşlık meradır. Yamacın doğu tarafı kayalık durumda olup, batı tarafında ise tarlalar yer almaktadır.Taşınmaz üzerinde yüzeyde Erken Tunç Çağı Döneminden başlayarak, Orta ve Genç Tunç Çağlarına tarihlenebilecek kaba, el yapımı, yüzeyleri genellikle siyah kısmen de kızıl kahverengi astarlı, perdahlı, tek renkli seramik parçaları yoğunlukla izlenmektedir. Yerleşimin alt kısmından başlayarak batıya doğru devam eden eteklerde kaba moloz taştan örülü duvar kalıntısı yüzeyde izlenmekle birlikte duvar kalıntıları dikdörtgen bir yapı izlenimi vermektedir. Ayrıca yamacın (yerleşim yerinin) sınırları içerisinde ve alanın güneybatı noktasında bir Tümülüs yer almaktadır.

Alma Deresi Yerleşim Yeri

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın