ALİÇAVUŞ (ALİÇAVUŞ ÖRENİ) YERLEŞİMİ

Sivas ili, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesinin yaklaşık olarak 4-4,5 km güneydoğusunda, Aliçavuş Deresinin doğusunda, Çepni-Keklicek Karayolunun ise hemen güneyindeki hafif yükselti alanda yer almaktadır. Yerleşim alanının yaklaşık olarak 450 m kuzeybatısında Sivri Tepe Tümülüsü, yaklaşık olarak 500m kuzeyinde Aşırçavuş Öreni Mevkii yaklaşık olarak 650-700 m güneyinde ise Kızılırmak yer almaktadır. Yerleşim, doğu-batı doğrultusunda uzanan yaklaşık 1153 rakımlı hafif yükseltili alanda yer almaktadır. Alan günümüzde tarla olarak kullanılmakta olup alan yüzeyinde belirgin bir mimari kalıntı görülmemektedir. Ancak alan yüzeyinde muhtemelen mimari kalıntılara ait olduğu düşünülen taş malzeme ile Roma ve Bizans Dönemlerine tarihlenen seramik parçaları bulunmaktadır. Tarım faaliyetleri sonucunda alanın tahribata maruz kalmış olduğu görülmektedir. Yerleşim alanının olduğu yer günümüzde iki kademeli/seki şeklide olup alanın kuzeyinden, batısından, güneyinden yol geçmektedir. Ayrıca güneyinde doğu-batı doğrultusunda yapılmış betonarme su kanalı/arkı bulunmaktadır. Alan yüzeyinde görülen seramik buluntularından alanın Roma ve Bizans Dönemlerinde iskana uğramış olduğu anlaşılmaktadır.

ALİÇAVUŞ (ALİÇAVUŞ ÖRENİ)YERLEŞİMİ (GEMEREK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın