Ali Şeker Evi

Güneybatı yönde geniş bir bahçesi bulunan yapının bahçe duvarları temelde taş olup üzeri briket malzeme ile örülmüştür. Zemin +1 katlı yapı ahşap karkas arası kerpiç dolgu malzeme ile inşa edilmiş olup üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır. Çatının üzeri oluklu sac ile kapolanmıştır. Saçak altları ahşap olup geniş tutulmuştur. Yapının dış beden duvarlarında ahşap kat silmeleri ve ahşap köşebendleri bulunmaktadır. Güneybatı yönde beden duvarları kademeli olarak çıkma yapmıştır. Bu yönde yer alan tek kanatlı ahşap bir kapı ile zemin kata giriş sağlanmıştır. Zemin kat iç sofalı plan tipinde olup kuzeydoğu yönde iki oda, güneybatıda bir oda mevcut olup bu odanın bitiminde kapının karşısında tuvalet ve banyo olarak kullanılan bölümler vardır.

Sofanın zemini ahşap döşeme tavanı çıtalı ahşap tavandır. Sofadan ahşap merdivenlerle birinci kata geçiş sağlanmıştır. Birinci katta zemin kat ile aynı planda olup iç sofalıdır. Yapının kuzeybatı yönünde yer alan ahşap tek kanatlı birinci kat kapısı sokağa açılmaktadır. kapı üzerinde yatay dikdörtgen formlu ahşap bir aydınlatma penceresi bulunmaktadır. ;Sofa kuzeydoğu yönde ahşap bir cemekan bölünmüştür.

Sofanın zemini ahşap döşeme tavan ise çıtalı ahşap tavandır. Sofaya açılan kapının sağında alçı mumluk vardır. Sofanın solunda iki sağında ise bir oda mevcuttur. Odaların zeminleri ahşap döşeme tavanlar çıtalı ahşap tavandır. Sofanın solunda yer alan ilk odanın içerisinde ahşap dolaplar vardır.

Bu odadaki sokağa açılan dikdörtgen formlu pencere mevcutta kapatılmıştır. Sofanın sağında yer yalan odanın zemini ahşap döşeme tavanlar çıtalı ahşap ters tavan olup tavan göbeğinde bir adet baklava dilimi ve kare formlu iki adet süsleme detayı vardır.

Ali Şeker Evi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın