Aktepe Yerleşim Yeri ve Tümülüs

Kangal İlçesine bağlı Aktepe Köyü’nün yaklaşık 1.5km kuzeybatısında volkanik tüf kayalıktan oluşan yükselti şeklindedir. Yükseltinin altından kölük deresi akmaktadır. Kölük deresinin yaklaşık olarak 250-300m kuzeydoğusunda kayalık ve dik bir yamaçtan sonra düz bir alan üzerinde dolgu tepe yer almaktadır.

Bu kayalık alanda yer yer insan eliyle oyularak düz alanların elde edildiği yer de basamak şeklinde sekilerin yapıldığı görülmüştür. Bazı kayaların içerisinden ise yaklaşık 50x70cm ölçülerinde ufak taş blokların çıkarıldığı anlaşılmıştır. Kayalık alanın tepe noktasındaki düzlük üzerinde taban çapı yaklaşık 8x10m olan yığma şeklinde yapıldığı anlaşılan ve mezar olduğu düşünülen bir yükselti bulunmaktadır.

Bu yükseltinin kuzeybatısında yükseltinin 1/3 ünü kapsayacak şekilde iş makinesiyle yapılan kazıyla zemin seviyesine kadar inilmiştir. İş makinesiyle açılan yarmanın kesitinde Tümülüs yapılarına özgü olarak kullanılan dolgu malzemesi niteliğindeki moloz taş ve kültür toprağı izlenmektedir.

Hemen bu çukurun güneyinde tahrip edilen alanla aynı tarihte açılmış olabileceği düşünülen yaklaşık 2m derinliğinde bir çukur ile birlikte yükselti üzerinde eski tarihi ve çok derin olmayan iki çukur daha tespit edilmiştir. Yarmanın hemen güneyinde yer alan kaçak kazı çukurunun kesitinde horasan harç benzeri bir kalıntı görülmektedir.

Alan üzerinde yapılan geniş çaplı incelemede siyah astarlı, kaba el yapımı ETÇ seramiği, dudak ve kulp profili veren demir çağa ait krater ve pitos parçaları, pişmiş toprak malzemeden yapılmış kült ocağı parçasına rastlanılmıştır.

Aktepe Yerleşim Yeri ve Tümülüs

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın