ABDULLAH DANİŞMENT KÖY (KONUK) ODASI

Altınyayla’nın 12 km. doğusunda yer alan Mutlubey Köyü’nün Köy İçi mevkiinde yer alan taşınmaz, hafif bir yükselti üzerinde bulunmaktadır. Taş üzerinde toprak sıva ve sıva üzeri alçılar yer almaktadır. Yaklaşık kare plana sahip olan Köy (konuk) odasının doğusunda kendisine göre alçakta yer alan yazlık bir bölüm olup, Konuk odası gibi aynı malzeme tekniği ile yapılmış, kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Üst örtüleri ahşap üzeri düz toprak dam ile örtülüdür. Konuk Evine esas giriş yazlık olarak yapılan alanın içerisinden bir merdiven yardımı ile sağlanmaktadır. Taşınmaz çevresinde yapılan incelemelerde yapının tarihi hakkında herhangi ir bilgiye rastlanılmamıştır. İlgi dilekçede 114 (1903) olduğu bilgisi Abdullah DANİŞMENT’in dedesinden kendisine aktarılan bir bilgidir. Ayrıca yapının dış beden duvarı üzerine sıva çekilmeden önce Osmanlıca yazıların varlığı bilgisi Abdullah DANİŞMENT’ten alınmıştır.

ABDULLAH DANİŞMENT KÖY (KONUK) ODASI

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ALİ AĞA KÖY ODASI

Altınyayla’nın 20 km güneyindeki Taşlıhöyük Köyü’nde yer alan taşınmaz, merkezi bir alanda konumlanmıştır. Moloz taş ve kerpiç kullanılarak yapılan taşınmaz ahşap lentolarla desteklenmiştir. Köy Odası girişine güney cephede yer alan tek kanatlı bir kapı yardımı ile giriş sağlanmaktadır. Girişin doğu ve batısında iki tane yüklük yer almaktadır. İki ayrı ahşap tavanın varlığıyla, aynı çatı altında farklı iki mekan algısı oluşturulmak istenmiştir. Tavan merkezinde yer alan madalyon içerisinde hilal içerisinde on iki yıldız ve çiçek motifleriyle farklılık yaratılmıştır. Ayrıca yapının güneyinde yer alan ahşap tavan üzerinde madalyon dışında boyama motifleri de dikkat çekmektedir. Taşınmaz çevresinde yapılan incelemelerde yapının tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Mülkiyet sahibi Mehmet NAZLIM’ın dedesinden kendisine aktarılan bilgiye göre 1860’larda yapıldığı söylenmektedir.

ALİ AĞA KONUK ODASI (ALTINYAYLA)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

HATİPOĞLU KONUK EVİ

Sivas şehir merkezinin yaklaşık 13 km güneybatısındaki Himmetfakı köyünde yer alan taşınmaz, düz bir arazi üzerinde köy merkezinde yer almaktadır. Taş temel üzerinde yığma moloz taş ve kerpiç dolgu tekniği ile inşa edilen yapı, ahşap çatkılarla sağlamlaştırılmıştır. Zaman içerisinde duvardaki sıvalarda meydana gelen dökülmeler sebebi ile dış beden duvarı yenilenmiştir. Konuk evinin haricinde kalan mekanlar, sonraki zamanlarda ihtiyaç halinde yapıya eklenmiştir. Güney cephede yer alan tek kanatlı bir ahşap kapı yardımı ile ana mekana geçiş sağlanmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen plan şemasına sahip konuk evinin güneybatı duvarı, gömme dolap olarak yüklük işlevi gören bölüme ayrılmış, batı duvarını takip eden askılıklar ise kuzey duvarının bitişinde sonlandırılmıştır. Doğu duvarında dört adet pencere açıklığı mevcuttur. Tavan merkezinde yer alan iç içe geçmiş beş adet madalyon, renk ve işçilik bakımında birbirinden ayrılmaktadır. Gül ve yaprak motiflerinin daha sık işlendiği tavan göbeği, eşkenar üçgen görünümünde köşe süslemeleri ile kare bir çerçeve içerisine alınmıştır. Tavan merkezinde yoğunlaşan bu işçilik diğer yerlerde kendisini göstermemiştir. Taşınmaz çevresinde yapılan incelemelerde yapının tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.

HATİPOĞLU KONUK EVİ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

UYANIK (BABSU) KÖYÜ HÜSEYİN EFENDİ CAMİİ

Yapı tamamen kesme taştan inşa edilmiş, düz damlı ahşap ters tavanlıdır. Damın üzeri sac kaplıdır. Yapı son cemaat ve harim kısmından oluşmaktadır. Son cemaat bölümü sonradan genişletilerek kapatılmış, batı kısmına odunluk yapılmış ve bu odunluktan minareye giriş sağlanmıştır. Asıl son cemaat bölümü üç tarafı kapalı önü açık iki ahşap sütun üzerine oturan düz bir tavana sahiptir. Harime, son cemaat kısmının güney duvarının ortasına geniş bir taş silme içerisine alınmış üç dilimli kemerli bir açıklığa yerleştirilmiş ahşap bir kapıdan girilmektedir. Harim kuzey güney doğrultulu dikdörtgen planlıdır. Girişin hemen solundan doğu duvarının dibinden ahşap fevkaniye çıkılmaktadır. Ahşap fevkani doğu batı uzantılıdır. Fevkani ahşap korkulukla sınırlandırılmış ve orta kısmına dışa taşkın müezzin mahfil çıkıntısı yapılmıştır. Caminin tavanı, kuzey ve güney duvarı ile ortada bulunan ikişer ahşap sütun taşımaktadır. Ahşap sütunlar kuzey güney doğrultulu kirişlemelerle birbirine bağlandığından harim üç sahına ayrılmıştır. Sahınların üzeri çıtalı ahşap kaplama olup her sahının ortasında küçük kare ahşap göbek vardır. Ahşap sütunlar alttan kare, ortası yuvarlak üst kısmı çıta ile hareketlendirilmiştir. Harimi, her cephede bulunan ikişer dikdörtgen pencere ile güneyde iki, batı ve doğuda birer çatı altına yakın yapılmış mazgal pencere aydınlatmaktadır. Harim duvarları yaklaşık bir metreye kadar fayans kaplanmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap olup mimari değere haizdir. Mihrabı taştan, yarım daire şeklinde olup üstü yuvarlak kemerle son bulmuştur. Kemerin üzerine alem, sağda Allah, solda Muhammed lafzı işlenmiştir.

UYANIK (BABSU) KÖYÜ HÜSEYİN EFENDİ CAMİİ (İMRANLI)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone