YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas ili, Kangal ilçesine 32 km mesafedeki Karamehmetli köyünde bulunan, tapunun 127 ada, 1 parselinde kayıtlı orman vasıflı taşınmazdaki 1080 rakımlı Yığma Tepe üzerinde yer almaktadır. Yüzeyden görülebildiği kadarıyla tümülüsün iç kısmı taş, toprak ile üst kısmı ise yöreye özgü muhtelif ebatlardaki moloz bazalt taş ile kapatılmıştır. Tümülüsün üst noktasında yaklaşık 3 m derinlikte, 4 m çapında kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüs üstündeki izlerden kaçak kazının iş makinası ile tümülüsün üst bölündeki taş malzemenin sıyırılarak gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Tümülüs alt kenarında da küçük ebatlı iki adet kaçak kazı çukuru daha bulunmaktadır. Tümülüs çevresinde yoğun olmamakla birlikte orman örtüsü ile kaplıdır.

YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

UYUZPINARI KAYA KONUTU

Dikilitaş Kutsal Alanının bulunduğu vadide, Dikilitaş Kutsal Alanının 250 m kadar doğusunda, Uyuzpınarı Barajının 1 km kadar güneybatısındadır. Dikilitaş Kutsal Alanı ve Uyuzpınarı Kaya Konutu arasında geçişi zor çok ve fazla uzun olmayan bir vadi bulunmaktadır. Kaya konutu vadi tabanına yakın bir konumda olup Mağara Köyüne uzaklığı 2 km kadardır ve Mağara Köyünün doğusundadır. Uyuzpınarı Kaya Konutu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm zeminle birleşmiş olan geniş kayaya oyulmuş üç kısımdan oluşan mekandır. İçerisi toprakla dolmuş olan birinci bölüm vadiye bakmakta olup önünde açılan çukurda duvar kalıntısı, kerpiç seramik parçası ve büyük ihtimalle ocak olarak kullanılmış alanda kül tabakası rahatlıkla görülmektedir. İkinci bölüm ise konutun ikinci katı olarak düşünebileceğimiz herhangi bir çıkışı görünmeyen tavanında keski izlerinin görüldüğü bölümdür İkinci bölümün tek mekandan oluştuğu ancak iki cepheli olduğu ikinci bölümün cephesini birbirinden ayıran ancak büyük bölümü yok olmuş kolon kalıntısından anlaşılmaktadır. Yine kaya konutunun bulunduğu kayalıkta adak çukurları görülmekte olun Dikilitaş Kutsal alanında olduğu gibi burası da antik çağlarda taş ocağı olarak kullanılmıştır. Burada taş çıkarma izleri daha net görülmektedir. Yüzey incelemesinde çanak-çömlek parçası görülmemiştir.

UYUZPINARI KAYA KONUTU

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TOMBUL TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas İli, Yıldızeli İlçesine yaklaşık 46 km. mesafedeki Geynik Köyü, Tombul Tepe Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmaz üzerinde yer almaktadır. Tümülüs Aşağıfırındere, Doğanlı, Geynik köyleri üçgeninde, Geynik Köyü yol ayrımının yaklaşık 100-150 m. Doğusunda, Geynik Köyünün yaklaşık 1,5 km. güneybatısında kalmaktadır. 1401 m. Rakımlı Tombul Tepe üzerindeki Tümülüs yaklaşık olarak 17 m. Çapında, 2 m. Yüksekliğindedir. Tümülüs tepe üzerindeki doğal kayalığın kenarını konumlandırılmıştır. Tümülüs üzerinde 3×1,5 ebatlarında, 50 cm. derinliğinde bir adet kaçak kazı çukuru bulunmakta olup kaçak kazı sonucunda Tümülüs kısmen tahrip edilmiştir. Tümülüs içerisinde, kaçak kazı sonucu çıkan toprak içerisinde ve çevresinde Demir Çağa ait tarihlendiğini düşünülen seramik parçaları ile bir adet kemik parçası görülmüştür. Kaçak kazı çukurlarından tümülüsün mezar odasına ulaşılmamış olduğu düşünülmektedir.

TOMBUL TEPE TÜMÜLÜSÜ-YILDIZELİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TAHTA KÖPRÜ TÜMÜLÜSÜ

Sivas ili, Yıldızeli ilçesine yaklaşık 42 km mesafedeki Doğanlı Köyü, Tahta Köprü mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmaz üzerinde yer almaktadır. Tümülüs yaklaşık olarak 3-4 m yüksekliğinde olup kaçak kazı sonucunda tümülüsün konisi bozulmuştur. Tümülüs üzerindeki kaçak kazı kesitlerinde tümülüsün içerisinde yöreye özgü taşlar kullanılarak basit taş dizimi yapılarak üzerinin toprak yığılmış olduğu görülmektedir. Tümülüs üzerinde eski kaçak kazı çukuru görülmekle birlikte yakın bir zamanda iş makinesi ile yapılmış olan kaçak kazıyla tahrip edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda yarma şeklinde açılmış olan kaçak kazı çukuru yaklaşık olarak 9,80m uzunluğunda, 4 m genişliğinde, 2,5-3m derinliğinde açılmıştır. Bu kaçak kazı çukurunun hemen yanındaki eski kaçak kazı çukurlarından birincisi 7m uzunluğunda, 5m genişliğinde, 3,5m derinliğinde; ikincisi ise yaklaşık olarak 2,90m uzunluğunda, 2,70m genişliğinde ve 1,30m derinliğindedir. Kaçak kazı çukurlarında tümülüsün mezar odasına ulaşılamamış olduğu düşünülmektedir. Tümülüsün doğusunda Büyüksu Deresi, hemen batısında Doğanlı-Geynik-Aşağıfırındere Köyü karayolu, doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde ise tarım arazileri bulunmaktadır.

TAHTA KÖPRÜ TÜMÜLÜSÜ(YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

MALKAYASI TÜMÜLÜSÜ

Aslandoğmuş Köyü’nün 1 km kadar kuzeybatısında, vadinin güneyinde bulunan kayalık yüksek tepenin üzerindedirler. Doğu-batı doğrultuda olan tepenin üzerinde bulunan Tümülüsler arasında yaklaşık olarak 30 metre kadar mesafe bulunmaktadır. Malkayası Tümülüsü I ve II kaçak kazılar ile elli ölçüde tahrip edilmiş, Malkayası Tümülüsü I ve II’de bir adet kemik ve seramik görülmüştür. Ayrıca Malkayası Tümülüsü I’de mezar odasına ait olabilecek taşların dağıtıldığı tespit edilmiş olup Malkayası Tümülüsü II’de ise mezar odasına ait taşlar kaçak kazı sonucu ortaya çıkan çukurda bulunan kesitte görülmektedir.

MALKAYASI TÜMÜLÜSÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KIRK KIZLAR TÜRBESİ

Kırkkızlar Türbesi tescilli Abdulvahabi Gazi Türbesinin kuzeydoğusunda kalmaktadır. Türbe doğu-batı yönünde eğimli bir arazi üzerinde konumlanmış olup kuzey yönde beden duvarı toprak dolgu altında kalmıştır.
Kare planlı türbe sal taşından yığma teknikle inşa edilmiştir. Türbenin üzeri toprak dolgulu düz damdır. Türbenin girişi doğudan metal bir kapı ile sağlanmıştır. Doğu yönde ayrıca dikey dikdörtgen formlu iki adet mazgal pencere mevcuttur. Yapı içerde tonozlu olup dikdörtgen formludur.
Türbenin içerisinde bir adet mezar bulunmakta olup baş ve ayak taşında Osmanlıca yazılar mevcuttur. Mezarın üzeri beton harç ile doldurulmuştur. Türbenin temini taş kaplamadır. Yapının beden duvarlarında derin çatlaklar olup beton harçlı sıva ile doldurulmuştur. Türbenin zemini taş kaplamadır. Yapının beden duvarlarında ve üst örtüde müdahaleler görülmüştür. Harap durumdaki yapının acil onarıma ihtiyacı vardır.

KIRK KIZLAR TÜRBESİ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

DOĞANLI TÜMÜLÜSÜ

Çırçır-Aslandoğmuş Köyü yolunun 700 metre batısında, Aslandoğmuş Köyünün 2 km kadar kuzeybatısında, kayalık bir alandadır. Tümülüs ruhsat sahasından ve Çırçır-Aslandoğmuş Köyü yolundan rahatlıkla görülebilmektedir. Tümülüs kaçak kazılarla tahrip edilmiş olup kaçak kazılar sonucu tümülüsün duvar örgüsüne ait olabilecek taşlar ortaya çıkmıştır. Tümülüs üzerinde 3 adet Geç Roma ya da Erken Bizans dönemine tarihleyebileceğimiz seramik parçası ele geçmiştir.

DOĞANLI TÜMÜLÜSÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI

Mağara Köyünün 1 km kadar doğusunda bulunan kutsal alana Mağara Köyünün içerisinden baraj alanına doğru giden bir yol ile ulaşılmakta olup Kangal Termik Santralinin 2,5 km güneyinde, Sivas-Malatya karayolunun da 3 km kadar kuzeyinde Kangal RES ise alanın güneydoğusunda bulunmaktadır. Kutsal alan sivri çok da geniş alana yayılmayan bir kayalık merkez alınarak oluşturulmuştur. Kayalığın vadiye bakan tarafında sivri kayalığın orta bölümünde içine girilebilmesi mümkün olmayan insan eliyle oluşturulduğu anlaşılan kare ve küçük bir girişe sahip kaya mezarı olması muhtemel bir bölüm vardır. Vadiye bakan sivri kayalığın ortasında, herhangi bir alandan görülmesi mümkün olmayan, sivri kayalığa vadi taraftan tırmanış ile çıkılması mümkün olan ve kayalığın derinlerine indiği tahmin ettiğimiz bir merdivenli kaya tüneli bulunmaktadır. Merdivenin çok dik ve deforme olması nedeniyle içeriye girilememiştir. Sivri kayalığın yine vadi tarafından görülmesi mümkün olmayan arka bölümlerinde deforme olmuş kayaya oyulmuş merdivenler, büyük ihtimalle ritüeller için kullanılmış adak çukurları, adak çukurları çevresine açılmış kanallar, ahşap hatıllar için oyulmuş nişler bulunmaktadır. Sivri kayalığın güneybatısında bulunan bağımsız kayalıkta ise yine adak çukuru görülmekte olup derin bir su sarnıcı vardır. Alanda kaçak kazı çukurları bulunmakta olup kesitlerde duvar kalıntıları ve seramikler görülmektedir. Ayrıca çok sayıda Erken Bizans dönemine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçası ele geçmiştir. Söz konusu kayalık yine antik dönemde taş ocağı olarak da kullanılmış olduğu taş çıkarma izlerinden rahatlıkla anlaşılmaktadır.

DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI (KANGAL-GÜRÜN)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÇEKEM YAMAÇ YERLEŞİMİ

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda genişleyen yükselti yer yer doğal kayalık olmasıyla birlikte mera şeklindedir. Alan üzerinde yapılan geniş çaplı yüzey incelemesinde değişik nedenlerle (su deposu yapımı, yamaçlardan toprak kayması vb.) açığa çıkan toprağın kültür toprağı niteliği göstermesiyle birlikte yine yüzeyde yapılan incelemede zayıf miktarda Eski Tunç Çağı ve Demir Çağına ait amorf seramik malzeme görülmüştür.

ÇEKEM YAMAÇ YERLEŞİMİ (ŞARKIŞLA)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone