YAYLACIK 5. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar altı sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar altı sıra, taban kısmından toprak zemine kadar ise üç sıra kesme taştan yapılmıştır.
Menfezin toplam yüksekliği 3.75 m. Yüksekliğinde olup memba ile mansap arası 8.70 m.dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünün doğusunda kesme taş dizisinin ikinci sırasında bir adet kesme taş dökülmüş olup menfezin taban kısmını oluşturan kesme taşlarda dökülerek etrafa saçılmıştır.

YAYLACIK 5. MENFEZ-(KANGAL)

 

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 4. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar dört sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Memba kısmının 10 m güneyinde su tahliyesini sağlamak amacıyla günümüzde betondan yapılmış iki gözlü açıklık bulunmaktadır. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar on sıra kesme taştan yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 195 cm, kemer yüksekliği 165 cm.dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında ve kesme taş dizisinde yer yer dökülmeler olup yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünde taban kısmının altında beton bir zemin görülmektedir.

YAYLACIK 4. MENFEZ-(KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 3. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönü günümüzde çalılıklarla kapanmış olup sadece yuvarlak kemeri görülmektedir. Menfezin mansap yönünde korniş kısmı yıkılmış olup menfezin tabanına kadar dört sıra, menfezin tabanından toprak zemine kadar da dört sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin kemer açıklığı yaklaşık 60 cm, kemer yüksekliği 96 cm’dir.
Menfezin mansap yönünde korniş kısmıyla birlikte batı yönde kesme taş dizisinin bir sırası yıkılmış olup kemer taşlarında da oynamalar görülmektedir.
Mansap yönünde menfezin doğusu ile batısında doğu-batı doğrultuda uzanan kesme taştan duvar görülmektedir.

YAYLACIK 3. MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 2. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar iki sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde korniş kısmından menfezin tabanına kadar dört sıra kesme taş dizisinden, menfezin tabanından toprak zemine kadar ise dört sıra kesme taş dizisinden yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 60 cm, kemer yüksekliği 96 cm, toplam yüksekliği ise yaklaşık 2.30 m’dir.
Memba yönünde yuvarlak kemerin ayak kısmı zamanla toprak altında kalmıştır. Mansap yönünde menfezin doğusu ile batısında doğu-batı doğrultuda uzanan kesme taştan duvar görülmektedir.

YAYLACIK 2. MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 1. MENFEZ

Yapı kesme taştan, horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar yedi sıra kesme taş sırası görülmektedir. Menfez, mansap yönünde ise korniş kısmından menfezin tabanına kadar yedi sıra kesme taştan, menfezin tabanından toprak zemine kadar ise 1.14 m. Yüksekliğinde dört sıra kesme taş dizisinden yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 2.00 m, kemer yüksekliği ise 1.63 m’dir. Memba ile mansap arası 8.50 cm’dir.
Mansap yönünde menfezin doğusunda doğu-batı doğrultuda uzanan ve toplam uzunluğu 22 m. Olan kesme taştan duvar görülmektedir. Menfez genel olarak sağlam durumda olup memba yönünde korniş kısmındaki kesme taşlarda yer yer dökülmeler görülmektedir. Memba yönünde yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır.

YAYLACIK 1. MENFEZ (KANGAL

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TAŞLIDERE TÜMÜLÜSÜ

Sivas ilinin 10 km güneyinde, Mescitli Köyünün de yaklaşık 1 km kadar güney istikametinde, Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Taşlıdere Mevkiinde yer alan yığma tepeciktir. Doğal olmayan tepenin üst noktasında kaçak kazının yapıldığı taşınmazın taban çapı yaklaşık 3 m civarındadır. Taşınmaz üzerinde 5 m genişliğinde, 3.50 m boyunda ve 4 m derinliğinde çukur açıldığı görülmüş olup; açılan bu çukurda ana kayanın üzerindeki taşların kesilerek şekillendirildiği tespit edilmiştir. Kaçak kazı neticesinde çıkan hafriyat toprağı, etraftaki arazi toprağıyla kıyaslandığında daha açık renkli ve yumuşak dokuda olması nedeniyle başka yerden taşınarak getirildiği anlaşılmakla birlikte dolgu toprağı niteliği göstermektedir. Taşınmaz Roma Dönemine ait Tümülüs mezar özelliği göstermektedir.

TAŞLIDERE TÜMÜLÜSÜ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ

Döllük Köyü’nün yaklaşık olarak 4 km. doğusunda, Döllük Deresi’nin yaklaşık olarak 1 km. kuzeyinde, Sıyırmalıbaşı Tepesi’nin yaklaşık 500-600 m. Batısındaki 1502 m. Rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Yerleşim alanı üzerinde muhtelif ebatlarda 3 adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Yerleşim alanı yüzeyi ve çevresinde Kalkolitik Döneme tarihlenebilecek seramik parçaları görülmüştür. Yerleşim, batısındaki tarım arazilerine hakim bir tepe üzerinde yer almakta olup yaklaşık 50-60 m. Batısında tepenin uzantısındaki alanda taş alımı yapılmıştır. Maden arama çalışması, toprak alımı ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olsa da yerleşim günümüz itibariyle korunmuş olduğu gözlemlenmiştir. El gprs cihazı ile ölçüm neticesinde yerleşimin yaklaşık olarak 4 m. Yükseklikte kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Yerleşim alanı çevresinde büyük ebatlı doğal kaya/taş blokları görülmektedir.

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ- (ŞARKIŞLA) 2

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ

Döllük Köyünün yaklaşık olarak 4 km doğusunda, Döllük Deresinin yaklaşık olarak 1 km kuzeyinde, Sıyırmalıbaşı Tepesinin yaklaşık 500-600 m rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Yerleşim, batısındaki tarım arazilerine hakim bir tepe üzerinde yer almakta olup yaklaşık 50-60 m batısında tepenin uzantısındaki alanda taş alımı yapılmıştır. Maden arama çalışması, toprak alımı ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olsa da yerleşim günümüz itibariyle korunmuş olduğu gözlemlenmiştir. Sivas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yapılan sondaj kazı çalışmasında alanda mekan zemini, duvar kalıntısı, yapı kalıntısı, adak kabı ve M.Ö. 4. Ve 3. Bine tarihlenen seramik parçaları, kemik parçaları ile kerpiç parçaları ele geçmiştir.

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ-ŞARKIŞLA

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SİVRİ TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas İli, Gemerek ilçesi, Çepni beldesinin yaklaşık olarak 4 km güneydoğusunda, Aliçavuş Deresinin doğusunda, Çepni-Keklicek karayolunun ise yaklaşık olarak 400 m kuzeyindeki 1214 rakımlı Sivri Tepe üzerinde yer almaktadır. Tümülüs yaklaşık olarak 20 m çapında, 4-4,5 m yüksekliğindedir. Tümülüsün üst noktasında 4,30×3,60 m ebatlarında, 120 cm bir adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kaçak kazılar neticesinde tümülüsün konisi kısmen bozulmuş olup yüzeyinde Roma dönemine tarihlenen iki adet amorf seramik parçası görülmüştür. Tümülüsün üzerinde bulunduğu Sivri Tepenin yaklaşık olarak 1-1,5 km güneyinde Kızılırmak bulunmakta olup Tümülüs Kızılırmak vadisine hakim konumdadır.

SİVRİ TEPE TÜMÜLÜSÜ (GEMEREK)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SIRADUR HÖYÜK VE NEKROPOLÜ

Suşehri ilçesine bağlı Kayadelen köyünün yaklaşık 1.5 km güneyinde, Kılıçkaya Barajı su tutma alanı içerisinde, kuzey platoya yakın Suşehri düzlüğünde, Endires çayının güney kıyısında yer almaktadır. Irmağın daha küçük olan bir kolu ise yerleşmenin kuzey eteklerinden geçmektedir. Höyük su altında kalmadan önce, üzerinde modern Kayadelen (eski Sıradur) köyünün bulunduğu ve baraj gölünün yapımı nedeniyle köy yerleşmesinin taşındığı anlaşılmıştır. Höyüğün yaklaşık 100 m çapında, 2 m yüksekliğinde ve yaklaşık 50 m çapında, 1 m yüksekliğinde 2 bmölümden oluştuğu tespit edilmiştir. 1. Kısım höyük yerleşmesi, 2. Kısmın ise nekropol alanı olduğu anlaşılmıştır. Höyüğün yamaçları yüzeyinde yoğun olarak Geç Kalkolitik, Erken Tunç Çağı, Demir çağı ve Ortaçağa ait buluntulara rastlanılmaktadır. Höyüğün güneybatısında yer alan ve üzeri büyük ölçüde eski köy evlerine ait taşlarla kaplı olan yaklaşık 50 m çapında, 1 m yüksekliğindeki tepenin de yüzeye çıkan buluntular ışığında Eski Tunç Çağında kullanılan bir mezarlık alanı olduğu tespit edilmiştir.

SIRADUR HÖYÜK VE NEKROPOLÜ (SUŞEHRİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone