Bektaş Köyü Camii

Genel Tanım: Camii Sivas İli, Kangal İlçesinin güneydoğu yönünde 54 km uzaklıktaki Bektaş Köyünde ve sit alanı dışındadır.

Ayrıntılı Tanım: Camii mihraba paralel dikdörtgen planlı olup 14.30×12.20 metre ölçülerindedir. Duvarlar moloz ve kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Duvar Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yusuf Kuruçay Evi

Genel Tanım: 2 Katlı ahşap ev Höllüklük Caddesi ile Gönül Sokağın kesişiminde yer alır.

Ayrıntılı Tanım: Yapı zemin+1 katlı ve üst katı testere dişli çıkmalı cepheye sahiptir. Yapının çatısı sac çatı örtülü ve kırma çatılıdır. Cephede testere dişli köşelerinde ahşap Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kurt Deresi Yerleşmesi

     Yerleşim alanı, Deliilyas Beldesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi’nin yaklaşık olarak 4-4.5 km kuzeyinde, doğu batı doğrultusunda uzanan vadinin hemen kuzeyinde doğal kayalık alan ve hemen çevresinde kalmaktadır. Yerleşimin olduğu kayalık alanın kuzeyi kısmen düzlük, diğer kısımları ise kısmen dik yamaç şeklinde olup kayalık alanın yaklaşık olarak 40-50m. güneyinde Kurt Deresi bulunmaktadır.

     Kayalık alanın güney cephe yüzeyinde muhtelif ebatlarda kaya kütlesinin üzeri oyularak yapılmış olan kaya nişleri ile sonradan kısmen düzleştirilmiş olduğu anlaşılan mekanlar görülmüştür. Kaya nişleri genel olarak bir sıralı şekilde, kare ve dikdörtgen formlu olarak yapılmıştır. Kayalık alanın güneybatı tarafında bir insanın rahatlıkla geçebileceği ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olan basamaklı bir kaya mekanı görülmüştür. Bu basamaklı mekanın bir dehliz veya suya ulaşım yolu olabileceği düşünülmekte olup basamaklı kaya mekanın iç kısmı kaçak kazı sonucu tahrip edilmiştir. Kayalık alanın güneyinde kalan Kurt Deresinin hemen kuzeyinde yöreye özgü taşla inşa edilmiş yapı kalıntısı temel izleri görülmüştür. Kayalık alan ve çevresinde yapılan yüzey incelemesinde, alan yüzeyinde, kaçak kazı çukurlarında, yeraltında yaşayan hayvanların yuvalarından çıkarılmış olan toprak içerisinde amorf ve kısmen profil verebilen (kulp,ağız,gövde v.s.) muhtemelen Kalkolitik ve Demir Çağ Dönemlerine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçalarıyla küçük bir adet obsidyen parçası görülmüştür.

     Kayalık alan ve çevresinde görülen bu buluntular ışığında bahse konu bu alanın kutsal alan ve yerleşim alanı olarak iskan görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşim alanın çevresinde muhtelif ebatlarda kaçak kazı çukurları görülmüş olup alan kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiştir.

KURT DERESİ YERLEŞMESİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone