Ayan Evleri (Ahmet Arat)

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Kara Yusuf Mah.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kaymakamlık

TESCİL KARARI: 2066 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Zemin +1 katlı olup ahşap çatkılı, kerpiç dolguludur. Avluya giriş sokak cephesinden olup avlu duvarları taştan 2m yüksekliğindedir. Avlu kapısı çift kanatlı ve ahşaptandır. Eve giriş güneyden olup ahşap bir merdivenle üst kata çıkış sağlanır. Ev iki ünitelidir. Alt kat haremlik, üst kat selamlık şeklinde planlanmıştır. Alt katta mutfak, depo, ambar gibi mekânlar yer alır. Selamlık bölümünde ise yaz odası, kış odası, toyhane gibi ana mekânlar yer alır. Evin pencereleri dikdörtgen şeklinde olup ½ oranında ahşaptan, giyotin biçimlidir. Evin duvarları kerpiç, yüzeyi tatlı kireç sıvalıdır.  Üst örtü ahşap, çatı kiremittir.

YAPILAN ONARIMLAR: Restore edilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ayan Ağa Evi

İL: SİVAS         İLÇE: DİVRİĞİ MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ: Karayusuf Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: İl Özel İdaresi 

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Zemin+1 katlıdır. Konağın orijinal plan şekli; selamlık, arkada avluya bakan ‘mabeyn’, daha arkada ara sokak boyunca uzayan harem olmak üzere üç ana bölümden meydana gelmiştir. Konağın orijinal plan şekli; selamlık, arkada avluya bakan ‘mabeyn’, daha arkada ara sokak boyunca uzayan harem olmak üzere üç ana bölümden meydana gelmiştir. Ancak bu orijinal plan şekli korunamadığı gibi günümüzde ancak Selamlık bölümünün bir kısmı restore edilerek ziyarete açılmıştır. Bu üç bölüm alt ve üst katta birbirine sofalar, dehlizler ve kapılarla bağlıdır ancak bugüne bu bütünlük ve bağlantı kalmamıştır. Avlular da birer ara duvarı ile bölünmüştür. En büyük tahribat ise selamlıkla mabeyn daireleri arasındaki bağlantıda olmuş, burada mevcut bulunan büyük divanhane ve dört oda ile alttaki ahır tamamen yıkılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Aristakzade Evi

İL: SİVAS      İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Süleyman Ağa Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Dilaver ARISTAK          

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Zemin + 1 katlı, ahşap çatkı arası kerpiç dolgu sistemiyle yapılmış bir yapıdır. Yapıya sağ sokağa açılan avludan girilmektedir. 1870’lerde inşa edilmiştir. Selamlık ve harem kısımlarından oluşan yapı çok fazla değişikliğe uğramamış ancak yapının klasik saçakları yapılan tadilatlar nedeniyle bozulmuştur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ali Şimşek Evi

İL: SİVAS      İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Zeliha Hatun Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ali ŞİMŞEK     

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

TESCİL KARARI: 435 TESCİL TARİHİ: 10.06.1989

AYRINTILI TANIM: Zemin + 1 katlı, ahşap çatkı arası kerpiç dolgu olarak yapılmış bir yapıdır. Yapıya Selçuk Sokak’a açılan avludan girilmektedir.

DIŞ İNCELEME: Avlu duvarları briket üzeri beton sıvalıdır.. Avlu zemini toprak olup, bazı yerler betonlaşmıştır. Yapının dış cepheleri beton sıvalıdır. Beşik çatılı, çatı alaturka kiremit örtülüdür. Binanın iki cephesinde sonradan yapılmış birer merdiven vardır. Zemin kat pencereleri pvc olup, demir parmaklıdır. Doğu ve kuzey cephelerine betondan balkon eklenmiştir. Pencere söveleri betondur. Güney cephesinde eklentiler vardır.

YAPILAN ONARIMLAR: Bölünmeler ve bazı onarımlar yapılmıştır.

GÖZLEMLER: Konut olarak kullanılmaktadır. Bölünmüş ve değiştirilmiştir.  Plan özelliğini tamamen kaybetmiştir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ali Alhan Evi

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Kalealtı Mah.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ali ALHAN      

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

TESCİL KARARI: 2151 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Zemin + 1 katlı, ahşap çatkı arası kerpiç dolgu sitemiyle yapılmıştır. Avluya giriş güney cephede bulunan çift kanatlı ahşap kapıyla sağlanır. Avlu sundurma üzeri kiremit kaplıdır. Üst kata çıkış avlu içerisinden ahşap bir merdivenle sağlanır. Zemin kat duvarları yarıya kadar serpme beton ile üst kısımlar ise alçı ve tatlı kireçle sıvanmıştır. Birinci kat batı cephesinde bir çıkma vardır. Ayrıca bir katın güney cephesi dışa doğru taşmış ve bu cephede bir balkon oluşturulmuştur. Balkon kenarları demir korkulukludur. Pencereler ½ ile ¼ oranında ahşaptan yapılmış ve demir parmaklıdır. Birinci katta yer alan örtmenin kenarları pvc ile çevrelenmiştir. Üst örtü yatay ve dikey silmeleri ahşap olup, çatı kiremit kaplıdır. Alt katta üç oda, üst katta ise dört oda yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Alanlıoğlu (Çalapverdi) Evi

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Karayusuf Mah.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ömer ÇALAPVERDİ    

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

TESCİL KARARI: 2070 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Ahşap çatkı arası kerpiç dolgu sistemiyle üç katlı olarak yapılan evin haremlik ve selamlık bölümleri halen ayaktadır. Alanlıoğlu Evi plan ve yapı özellikleri ile Divriği Evlerinin karakteristik örnekleri arasında yerini almaktadır. Ahşap çatkı arası kerpiç dolgu sistemiyle üç katlı olarak yapılan evin haremlik ve selamlık bölümleri halen ayaktadır. Ancak selamlığı son yıllarda boş ve bakımsız bırakılması nedeniyle epeyce tahrip olmuştur. Selamlık kısmında yer alan divanhane, yaz odası ve kış odası eşsiz bir şekilde tezyin edilmiş olup ahşap ve alçı işçiliğinin en güzel örneklerini muhafaza etmektedirler. Evin tüm bölümlerinde tahta saçaklar kaldırılmış, düz toprak damın üstüne kırma çatı yapılarak kiremitle örtülmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ahmet Özçelik Evi

İL: SİVAS                İLÇE: DİVRİĞİ        MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Ahmet Paşa Cad.

TESCİL KARARI: 2100 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ahmet ÖZÇELİK 

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

AYRINTILI TANIM: Zemin+ bir katlıdır. Ahşap çatkı arası kerpiç dolgu sistemi ile yapılmıştır. Avluya giriş cephesindendir. Avlu duvarı beton sıvalı olup ahşap çift kanatlı kapı ile avluya girilir. Avlu kapı sundurması kiremittir. Giriş kapısı doğudan olup ahşap korkuluklu merdiven ile üst kata çıkılır. Sokak cephesinde iki çıkma yer alır. Zemin katta ambar, kiler, samanlık gibi mekânlar üst katta ise ana mekânlar yer alır. Pencereler ½ oranında ahşap, demir korkulukludur. Üst örtü ahşap, çatı kiremittir. Günümüzde beton ile sıvanan cepheler orijinal değildir. Yapıya sonradan eklentiler ilave edilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ahmet Erdem Evi

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Hacı Osman Mescidi Mahallesi

TESCİL KARARI: 2136 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ahmet ERDEM              

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

AYRINTILI TANIM:  İki katlı olan yapıda kerpiç yığma ve ahşap iskelet arası kerpiç dolgu olan hımış duvarlar kullanılmıştır. İki katlı olan binanın üst örtüsü kiremit çatılıdır. . Sokak cephesinde bulunan kantlı ahşap kapı ile avluya geçilir. Avlunun batısında bulunan ahşap korkuluklu merdiven ile üst kat bölümüne çıkılır. Üst katta; girişte divanhane, divanhanede bulunan ahşap kapı ile sofaya, sofanın etrafında konumlandırılmış kış odası, yaz odası, mutfak ve diğer oturma mekânları bulunur. Yapının zemin katında ise ahır samanlık ve ambar gibi mekânlar bulunur. Avluda bulunan at örtmesi günümüzde tuvalet olarak kullanılmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ahmet Budak (Budaklı) Evi

İL: SİVAS              İLÇE: DİVRİĞİ      MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Kocapaşa Mah.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Hasan ŞEKERCİ      

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sahibi

TESCİL KARARI: 2110 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996

AYRINTILI TANIM: Zemin + 1 katlı, ahşap çatkı arası kerpiç dolgu sistemiyle yapılmıştır. Avluya Edison sokaktan girilmektedir. Selamlık ve haremlik olmak üzere 2 ünitelidir. Divanhane, başoda, odalar, toyhane, kahve ocağı, mabeyn, ocaklık, kiler, odunluk, ambar, ahır, samanlık ve örtmeden oluşan geniş bir plan özelliği gösterir. Harem bölümü iki katlı olarak bahçe bölümünde yer alır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Abdullah Paşa Konağı

SİVAS İLÇE: DİVRİĞİ MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİ: Hacı Osman Mescidi Mahallesi

TESCİL KARARI: 2092 TESCİL TARİHİ: 19.04.1996 

AYRINTILI TANIM:  Divriği’de yapılan paşa konaklarının sonuncusu olan Abdullah Paşa Konağı ahşap çatkı arası kerpiç dolgu tekniğinde, üç katlı olarak inşa edilmiştir. Konağın üst örtüsünde, mekânların yüksekliklerine uygun şekilde, değişik biçim ve kademelerde kiremit çatı yapılmış olduğu görülmektedir. Konağa, güney cephede yer alan çift kanatlı, tezyinatlı bir kapıdan girilmektedir. Avluda kitabeli bir çeşme ve kuyu yer almaktadır. Avlunun batısında konumlanan konağın zemin katında önde hizmetlilere ayrılmış iki oda, depo ve at örtmesi, arka tarafta ise ahır ve samanlık mekânları yer alır. Doğu cephenin tam ortasına yerleştirilmiş ahşap merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone