Şehir Kitapları

Kitap yazmanın, baskısını yapmanın ve dağıtımını yapmanın zor olduğu bir Anadolu şehrinde, kitap yayıncılığı anlamında ki önemli çalışmadan bahsetmek gerekir. Bunlardan birisi, Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan “Sivas 1000 Temel Eser” serisidir. Bu kapsamda 2010 yılı sonuna kadar toplam 19 kitap ve 26 cilt kitap yayınlandı. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Matbaalara Göre Yayınlanan Kitaplar

Sivas’ta kitap baskısı yapan matbaalara baktığımızda ise, ilk kitap basımın yapıldığı tesis, Sivas Vilayet matbaasıdır. Ve daha sonraki yıllarda 1930 yılında kurulan ve 50 yıla yakın Sivas kültürüne hizmet eden Kamil Matbaası Sivas’ta yayıncılık anlamında özel sektör olarak ilk kitap baskısı yapan matbaa olarak bilinmektedir. Her iki matbaada da basılan kitap sayısını ve nüshalarını tespit edebilmek, arşiv yetersizliği nedeniyle ne yazık ki pek mümkün olmamaktadır. Bunlara rağmen tespitlerimize göre Vilayet Matbaasında 19, Kamil Matbaası’nda ise 53 kitap basılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kitap Yayınlayan Kurum ve Kuruluşlar

Kitapları yayıncılar açısından incelediğimizde ise, Sivas’ta sektör el anlamda ciddi yayın kuruluşlarının varlığından söz edilecek boyutta bir yayıncılık söz konusu değildir. Kitap yayınlarının çoğu, kişilerin kendi çaba ve gayretleriyle ve genellikle tek baskı yapılan ve baskı sayıları sınırlı olan kitaplar olduğu görülmektedir. İki, üç hatta beş altı baskı yapan kitaplara rastlamak mümkündür. Bu kitapların daha çok, eğitime yönelik olan kitaplar olduğu görülmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas’ta Yayınlanan Kitaplar

Yayıncılık her ne kadar asıl amacı itibariyle kültürel bir özelliği taşısa da bugün ekonomik anlamda kazanç elde etmeye yönelik bir sektör olarak çalışmaktadır. 130 yılı aşkın bir süredir matbaa ile tanışık olan ve bu süreç içerisinde 2010 yılı sonu itibariyle tespit edebildiğim kadarıyla 820 tane kitabın basımının yapıldığı şehrimizde, yayıncılığın kazanç elde etmeye yönelik bir sektör olarak çalışmadığını göstermektedir. Hatta bu açıdan bakıldığında Sivas’ta bir yayıncılık sektöründen söz etmek söz konusu bile değildir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Baskı Tarihlerine Göre Kitapların Yıllara Dağılımı

Yayınlanış yıllarına göre kitapları değerlendirdiğimizde, doğal olarak matbaanın ilk geldiği yıllardaki yayınlanan kitap sayısı ile sonraki yıllarda yayınlanan kitap sayısı arasında ciddi bir artış gözükmektedir.

1970’li yıllara kadar toplam basılan kitap sayısı 174 dür. 1980 yılından sonra ise ciddi bir artış göstererek 1980’li yıllarda 135,  1990’lı yıllarda ise 231 olmuştur. 2000 -2010 arası ise 261 adet kitap yayınlanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas’ta Kitap Yayıncılığı

Matbaanın Sivas ’a gelmesi ve hayatımıza girmesiyle birlikte, gazete ve dergi yayıncılığına paralel olarak kitap yayıncılığı da, diğer Anadolu kentlerine oranla, daha yoğun bir şekilde kendini göstermiştir. Sivas’ta bu süreç içerisinde gerek kamu kuruluşları ve gerekse özel kuruluş ve şahıslar tarafından çok sayıda kitap yayınlanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas Basın Tarihinde Önemli Yer İşgal Eden Dergiler

“Gençler Derneği” Dergisi:  Bu dergi Sivas Valisi Ahmet Muammer Bey (Kardaş)’in destek ve katkısıyla Sivas Lisesi 11. sınıf öğrencileri tarafından yayınlanmıştır. 14. Mart.1914 tarihinde ilk sayısı yayınlanan dergi, Sivas Vilayet matbaasında basılmış olup, kapak hariç 12 sayfadır. Sivas Sultanisi’nin öğrencisi olan Kayserili Şaban Sırrı derginin sorumlusu, Pınarbaşılı arkadaşı Mustafa Sırrı’da derginin başyazarıdır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas’ta İçeriklere Göre Dergilerin Durumu

Dergileri içerikleri açısından değerlendirdiğimiz de ise genel hatlarıyla şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız.

Sivas’ta ismini tespit edebildiğimiz 90 derginin, 31 tanesi kültür içerikli, 18 tanesi edebiyat, 14 tanesi mesleki ve akademik, 23 tanesi okul, 4 tanesi haber/spor dergisi olarak gruplandırmak mümkündür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas’ta Yayınlanış Tarihlerine Göre Dergilerin Durumu

Sivas’ta 1920 ’lerden 1980 ’li yılların başına kadar yıllar itibariyle az sayıda dergi yayınlandığını, 1980 ’lerden sonra ise dergi sayısında ciddi manada artış olduğunu görmekteyiz.

Şöyle ki, 1920’li yıllarda 3 tane, 30 ’larda, 4 tane, 40 ’larda 2 tane, 50 ’li yıllarda 4 tane, 60 ’lı yıllarda 7 tane, 70 ’li yıllarda ise 5 tane olmak üzere toplam 23 dergi yayın hayatına başlamıştır. 1980 ’lerden sonra dergi sayısının arttığı gözlenmektedir. Şöyle ki; 80 ’li yıllarda 17 tane, 90 ’lı yıllarda 29 tane ve 2000 ’li yıllarda ise 16 tane dergi yayın hayatına başlamıştır. 1980’den sonraki dergi sayısındaki artışın genel nedeni ise, Cumhuriyet Üniversitesi fakültelerinin mesleki ve akademik dergiler yayınlamaya başlaması ile ortaöğrenim kurumlarının okul dergileri yayınlamasında ki ciddi artıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas Dergi Yayıncılığı

Sivas’ta ilk matbaanın kuruluşu ile birlikte dergi yayıncılığı da başlamıştır. Eldeki mevcut bilgilere göre Sivas’ta yayınlanan ilk derginin, Ermeniler ait olan 1905- 1907 yılları arasında yayınlanan “Ged – Nokta” isimli dergi olduğu sanılmaktadır. Dergi Sivas’ta Ermenilere ait olduğu varsayılan matbaada basılmış olmalıdır. Derginin içeriği ve nüshaları hakkında bilgi mevcut değildir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone