Meydan Camii Haziresi

SİVAS MERKEZ  Atatürk Caddesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIM:

Bu hazire Sivas’ta “Şemseddin Sivasî Türbesi” olarak bilinir. Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe “1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa’nın yaptırdığı Meydan Camisinin kuzeybatı yönünde, cami avlusu içinde yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kadı Burhaneddin Türbesi

SİVAS MERKEZ  Kayseri kapısı civarı 

TESCİL TARİHİ: 21.01.1983 TESCİL KARARI: A-4053

AYRINTILI TANIM:

Sivas’ta kurulan Kadı Burhaneddin Devleti’nin kurucusu Kadı Burhaneddin Ahmed’in de bulunduğu önce bakımsız olan beş-altı mezarlık sonradan 1966 yılında onarılarak birde türbe yaptırılmış ve bu kişiye saygı olmak üzere bir anıt-türbe haline getirilmiştir.

 Sivas tarihinde bir dönem yaratan, Sivas Sultanı diye ün yapmış olan Kadı Burhaneddin Ahmet, 1399 yılında öldüğü zaman buraya gömülmüştür. Türbe İstasyon Caddesi’nde kendi adı ile anılan mahalle ve Kadı Burhaneddin İlkokulu’nun bahçesindedir. Bu türbe daha sonra Kadı Burhaneddin’in yakınlarının da gömülmesi sonucu aile mezarlığı haline gelmiştir. 1965 yılında türbenin onarımı ele alınmış; Kadı Burhaneddin’in kişiliğine yakışır bir hale getirilmiştir. Etrafındaki mezarlar kaldırılmış,  ‘baldaken’ tarzında kesme taştan dört sütun üzerine oturtulmuş tek kubbeli bir anıt türbe yapılmıştır. Bu türbenin yapımında Sivas Valisi Sayın Vefik Kitapçıgil önderlik etmiştir.

Sivas Şehri adlı eserde; türbe ile ilgili:

‘Sivas’ın güneybatısında Kayserikapı civarında üstü ahşap ve harap, etrafı adi duvarla çevrili bir türbeye halk arasında Kadı Burhaneddin ailesine mahsus türbedir.’ denilmektedir.

Yine aynı eserde türbe içindeki beş kabirden üçündeki yazı okunmuştur. ‘Kabirlerden üzerinde yazı olanlardan ilk ikisi oğlu Mehmet Çelebi ile kızı Habibe Selçuk’a, diğer kitabe akrabasına aittir. Türbedeki yazısız büyük mermer sandukanın Kadı Burhaneddin’e ait olduğunu zannediyoruz.’ denilmektedir.

Kadı Burhaneddin Ahmet, 745 (1345) Ramazan’da Kayseri’de doğmuştur. Oğuzların Salur boyundan Kayseri Kadısı Şemseddin Mehmed’in oğludur. Küçük yaşlarda öğrenime savaş sporlarını öğrenmekle başlamıştır. Mısır ve Hacc’a gitmiş, 1365 yılında Kayseri’ye dönerek Eratna oğullarından Mehmed Bey tarafından kadılık görevine getirilmiştir. Eratna oğlu Mehmed Bey’in kızı ile evlenerek damatları olmuştur.

Mehmed Bey’in ölümü ile yerine geçen Ali Bey, 1378’de kadıyı vezirliğe getirdi. Emirlerinden Kılıç Arslan, Kadı Burhaneddin’i öldürmek istedi; ancak Kadı daha önce davranarak Kılıç Arslan’ı öldürdü. 1381’de iktidara geldi. Amasya Emiri Şadgeldi’yi yenerek öldürdü. Kendini hükümdar ilan ederek sikke bastırdı. Ali Bey’in oğlu Mehmed Bey’i öldürerek kendi adı ile bir devlet kurdu. Osmanlılar Kadı ile pek fazla uğraşmadılar. Erzincan Emiri Mutahharten’i yenerek kendisine bağladı. Karamanoğlulları’nı ve Türkmen Emirliklerini dize getirdi.

Akkoyunlular boy beylerinden kara Yölük Osman Bey’le Kadı Burhaneddin’in arası açılmıştır. Osman Bey, Sivas taarruzundan sonra elde ettiği esirlerle geriye dönerken Kadı Burhaneddin tarafından takip edilmiş; Osman Bey de ani bir baskınla kadıyı esir ederek 1388’de öldürmüştür.

Kudretli bir hükümdar, âlim ve şair bir sultandır. Halk arasında bir veli olarak bilinmesi nedeniyle türbesi eşler arası geçimsizlik ve kayıpları bulma gibi inançlar nedeniyle ziyaret edilmektedir.” (Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 123–125.)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

İncili Hanım Türbesi

SİVAS MERKEZ  Rahmi  Günay Caddesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 22.07.1983 TESCİL KARARI: 4468 

AYRINTILI TANIM:

Dış ölçüleri 3.65 x3.65 m. olan kare alan, yerden0.20 m. yüksekliği olan kesme taşlarla belirlenmiştir. Bu alanın köşelerine yerleştirilmiş; kare kaide gövde ve başlıklara sahip dört sütun birbirlerine gemi teknesi biçimli kemerlerle bağlanmıştır. Kemerlerin üstünde moloz taş ve araları kireçli harçla inşa edilen kubbe yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Halfelik Mezarlığı

SİVAS MERKEZ Halfelik Mezarlığı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sivas Belediyesi  

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIMI:

Sivas şehir merkezinin kuzey kısmında “Halfelik” adıyla bilinen mevkidedir. Sivas’ın eski mezarlıklarından biri olup burada çok sayıda eski mezar bulunmaktadır.

Mahalli rivayetlere göre, Timur istilası esnasında öldürülen halfelerin (kalfaların) tamamının buraya defnedilmiş olmasından dolayı bu mezarlığa “Halfelik Mezarlığı” adı verilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Güdük Minare(Şeyh Hasan Künbedi)

SİVAS MERKEZ  Güdük Minare Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646 

 AYRINTILI TANIM:

Basık bir minareye benzediği için halk arasında ismi Güdük Minaredir. Türbe kare şeklinde olup100 m²lik bir alan üzerinde yapılmıştır. Yapımında kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Gövdesi yuvarlaktır. Ziyaret hücresinin kuzeyinde kapısı diğer yönlerde birer penceresi vardır. Beylikler Dönemi mimarisinin önemli örneklerinden biri olan yapının çatısı tuğla ile örtülüdür.

Selçuklu Devletinin parçalanmasından sonra kurulan beylikler içerisinde Eratna Beyliği merkezi Sivas olmak üzere kurulmuştur. Bu eser bu devre aittir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bun Baba Türbesi

SİVAS MERKEZ  Devlet Hastanesi Bahçesi 

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIM:

Türbe, Sivas Devlet Hastanesinin (eski SSK Hastanesinin) batı duvarına yakın bahçesi içinde ve Selim Ağa Camii karşısındadır. Halk arasında “Mum Baba Türbesi” olarak da adlandırılmıştır.

 “Bun Baba Türbesi dıştan dışa takriben 3.60 x3.50 m ebadında dikdörtgen bir plan üzerine0.50 m kalıklıkta moloz taş duvarla inşa edilmiş ve üzeri betonarme bir beşik çatı ile örtülmüş, küçük bir binadır. Eskilerin ifadesine göre kulübe şeklindeki bu bina mahalleli tarafından 10 sene kadar önce yapılmıştır. Evvelce bunun yerinde Selçuklu kümbetleri tarzında bir türbe mevcutmuş. Türbenin içi beyaz kireç harçla sıvanmış olup duvarları dıştan derzlenmiş, beton çatısı ile çimento şap ile sıvanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Arap Evliya Mezarı

SİVAS MERKEZ   Gürsel Paşa Caddesi

 BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Bilinmiyor

 TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIM:

Yaklaşık1 m. yüksekliğinde çevre duvarıyla çevrili, üzeri demir parmaklıklarla korunmuş kitabesiz, sandukasız, mezar taşı olmayan ve çevrede Arap Evliyası olarak bilinen mezardır.

YAPILAN ONARIMLAR: 2005 yılında yapılan camii onarımında hazire de çevre düzenlemesi ve onarım görmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Alibaba Camii Haziresi

SİVAS MERKEZ  Alibaba mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIM:

Alibaba Camii önünde ve arka kısmındaki büyük bahçe içinde çok sayıda mezar bulunmaktadır. Sivaslı ünlü şeyhlerden Alibaba ve torunları caminin son cemaat mahalli içindeki türbede yatmaktadırlar. Bu hazirede ayrıca Sivas eşrafından birçok önemli kişinin mezarları da bulunmaktadır.

Taşınmaz Kültür varlığı olarak tescilli bulunan Alibaba Camii önünde ve arka kısmındaki büyük bahçe içinde çok sayıda mezar bulunmaktadır. Ayrıca Sivaslı ünlü şeyhlerden Alibaba ve eşrafı camii son cemaat mahalli içindeki türbede yatmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Aliağa Camii Haziresi

SİVAS MERKEZ  Sularbaşı Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939

AYRINTILI TANIM: Aliağa Camii güney duvarına bitişik küçük bahçe içinde beş mezarın bir haziresi bulunmaktadır.

“Ali Ağa camiinin haziresinde caminin banisi Hacı Mustafa Bey ve oğlu Ebubekir ve bunlardan başka Tefsiri Mehmet Efendi ile İsmail Sefa merhum medfundur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Akbaş Baba Türbesi

SİVAS MERKEZ  Demircilerardı Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 21.01.1983 TESCİL KARARI: A-4053

AYRINTILI TANIM:

İç ölçüleri 4.95 m. olan kare mekânın üzeri tek kubbeyle örtülü bir türbedir. Ölçü ve oranı mükemmel olan türbe halen sağlam durumdadır. Batı yönünde; kuzeybatı köşeye yakın bir yerde 0.98 m. açıklığı olan daire kesitli bir kemere sahip kapı ile türbeye girilmektedir. Kapı söveleri kesme mermerden ve mermeri tek parçalıdır.0.23 m. kalınlığındaki sövesi beden duvarlarından 0.8 m.lik bir dişle çıkıntı yapılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone